Alligator Bioscience meddelar två presentationer vid AACRs årsmöte 2024 som belyser mitazalimab och ATOR-4066

  • Den första presentationen ger ytterligare stöd för doseringsschemat av kombinationen mitazalimab–FOLFIRINOX och stöd för ett förbättrat antitumörsvar
  • Den andra presentationen belyser ATOR-4066s potential att inducera en lokaliserad aktivering av immunceller och ger starkt stöd till vidare klinisk utveckling av kandidaten

Lund, Sverige – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att bolaget ger två presentationer vid årsmötet för American Association for Cancer Research (AACR) som belyser kandidaterna mitazalimab, en CD40-agonist, och ATOR-4066, en bispecifik (bsAb) Neo-X-Prime®-antikropp. Mötet äger rum den 5-10 april 2024, i San Diego, Kalifornien.

Den första presentationen, “Mitazalimab, a potent CD40 agonist in combination with FOLFIRINOX demonstrates changes consistent with increased immune activation in TME and peripheral blood in a preclinical pancreatic cancer tumor model”, ger ytterligare stöd till det unika doseringsschemat i fas 2-studien OPTIMIZE-1, i första linjens behandling av spridd bukspottkörtelcancer. Doseringen resulterar i en ökad tumördödande immunprofil, däribland en markant ökning av s.k. CD8+ effektor-T celler i tumörområdet. Sammantaget ger dessa prekliniska data en mekanistisk förklaring till de oerhört starka resultaten för DoR och OS som observerats i OPTIMIZE-1 och bekräftar den tidigare rapporterade kopplingen mellan svar på behandling och T cells-aktivering. Tillsammans klarlägger data att det finns ett mitazalimab-specifikt bidrag till tumöravdödning. Därutöver belyser presentationen att behandlingskombinationen har en synergistisk potential för ökad tumöravdödning, jämfört med behandling med enbart FOLFIRINOX.

Den andra presentationen, “ATOR-4066, a Neo-X-Prime™ bispecific antibody targeting CD40 and CEACAM5, induces tumor localized immune cell activation in preclinical in vivo tumor model”, visar hur ATOR-4066 aktiverar tumörinfiltrerande dendritceller och makrofager, vilket i sin tur leder till en lokal ökning av aktiverade T-celler. Detta skapar en pro-inflammatorisk tumörmiljö som leder till fullständiga tumörresponser i translationella modeller, vid behandling med enbart ATOR-4066. Dessa data ger ett mycket starkt stöd till fortsatt utveckling i kliniska studier av kandidaten.

“Vi är mycket nöjda att kunna presentera två av våra lovande CD40-kandidater vid årets AACR-möte, där data visar både på styrkan och utvecklingen av vårt CD40-program,” säger Søren Bregenholt, Vd på Alligator Bioscience”Den första presentationen stöder ytterligare potentialen hos vår nyckelkandidat mitazalimab att tillsammans med kemoterapi ge betydande klinisk nytta till bukspottkörtelcancerpatienter, i jämförelse med standardbehandling, som visats vid topline-avläsningen i vår studie OPTIMIZE-1. Den andra presentationen tyder på att ATOR-4066 aktiverar CD40 mycket selektivt, vilket skulle öppna upp för mer målinriktade behandlingar. Dessa data stärker en fortsatt klinisk utveckling av ATOR-4066, något vi nu arbetar mot på Alligator.”

Information om posterpresentationer
Abstractnummer: 2376
Titel: Mitazalimab, a potent CD40 agonist in combination with FOLFIRINOX demonstrates changes consistent with increased immune activation in TME and peripheral blood in a preclinical pancreatic cancer tumor model
Datum/Tid: April 8, 2024, 9:00 AM – 12:30 PM PT
Session: PO.CL06.07 – Antibodies 1
Presentatör: D. Gomez Jimenez, Translational Scientist, Alligator Bioscience
Plats: Poster Section 38, Poster Board 22

Abstractnummer: 5309
Titel: ATOR-4066, a Neo-X-Prime™ bispecific antibody targeting CD40 and CEACAM5, induces tumor localized immune cell activation in preclinical in vivo tumor model
Datum/Tid: April 9, 2024, 1:30 PM – 5:00 PM PT
Session: PO.IM01.17 – Immune Modulation Employing Agonist or Co-Stimulatory Approaches
Presentatör: Hampus Andersson, PhD Student, Alligator Bioscience
Plats: Poster Section 3, Poster Board 18

Uppdaterad 2024-04-08