Alligator Bioscience presenterar vid 10th Annual Immuno-Oncology Summit, 12-14 oktober 2022

Lund, Sverige, 10 oktober 2022 – Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att bolagets Sr Team Manager Antibody Engineering, Mattias Levin, PhD, kommer att presentera vid 10th Annual Immuno-Oncology Summit, som hålls i Boston och virtuellt, mellan den 12:e och 14:e oktober.

Detaljer om presentationen:

  • Titel: "Bispecific Tumor Antigen Conditional Agonistic Antibodies in Immuno-Oncology"
  • Datum: Torsdagen den 13:e oktober, 2022
  • Tid: 10:30 EDT / 16:30 CEST

Presentationen fokuserar på Alligators Neo-X-Prime™, en CD40-baserad bispecifik plattform med dubbel verkningsmekanism, som utöver CD40 även binder till höguttryckta tumörantigen (TAA). Detta förbättrar dendritcellers upptag av tumörmaterial och inducerar en T-cellsrespons mot tumörspecifika neoantigener, vilket leder till en förstärkt tumöravdödning. Genom att öka antalet tumörspecifika T celler i tumörområdet adresserar bispecifika Neo-X-Prime™-antikroppar ett stort behov inom immunonkologifältet.

Presentationen kommer att lyfta fram prekliniska data och medicinska möjligheter för ATOR-4066, Alligators prekliniska first-in-class bispecifika CD40-agonist, i ett flertal tumörsjukdomar.

Konferensen är öppen för registrering här.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2022, kl. 08:30.

Uppdaterad 2022-10-10