Alligator Bioscience ansöker om att starta klinisk prövning för ATOR-1017

Lund den 18 juni 2019 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar idag att bolaget har lämnat in ansökan (Clinical Trial Authorization, CTA) om tillstånd att starta en klinisk fas I-studie för den helägda 4-1BB antikroppen ATOR-1017, som utvecklas för behandling av spridd cancer.

ATOR-1017 är en immunaktiverande antikropp (IgG4) som aktiverar tumörspecifika T-celler och NK-celler via den co-stimulerande receptorn 4-1BB. T-celler och NK-celler har förmåga att upptäcka och avdöda tumörceller, vilket gör 4-1BB till ett synnerligen attraktivt mål för immunterapi av cancer.

ATOR-1017 har en unik profil bland annat genom att den immunaktiverande effekten förstärks i miljöer där det finns många immunceller, vilket särskilt förekommer i tumörer. Detta skapar möjligheter för en kraftfull, tumörlokaliserad immunaktivering som kan minska biverkningarna för patienten.

Den kommande fas I-studien är en dosbestämningsstudie i patienter med spridd cancer, och detta är den första gången ATOR-1017 utvärderas i människa. Studien kommer att genomföras på tre olika kliniker i Sverige och omfatta upp till 50 patienter. Det primära målet med studien är att undersöka säkerheten och tolerabiliteten för ATOR-1017 och fastställa en rekommenderad dos för efterföljande fas II-studier.

”Vi ser fram emot att påbörja patientrekryteringen så snart ansökan för ATOR-1017 är godkänd av myndigheterna. Våra data visar att antikroppen har potential att ge ett kraftfullt och långvarigt immunsvar, och till och med immunitet mot cancer, samtidigt som biverkningarna kan minimeras genom tumörriktad immunaktivering. Detta blir vår tredje läkemedelskandidat att inleda klinisk utveckling och en betydande milstolpe i vårt arbete att utveckla nästa generationens immunterapier mot cancer”, säger Per Norlén, vd på Alligator Bioscience.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications

Telefon: 046-540 82 06
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2019, kl.16.15.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedels-kandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 och ATOR-1144. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 55 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc. för global utveckling och kommersialisering.

Uppdaterad 2019-06-18