Regulatorisk

Alligator Bioscience tecknar antikroppsavtal med Biotheus Inc. i Kina

Lund, Sverige den 20 augusti 2019 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar idag att avtal tecknats med Biotheus Inc. (“Biotheus”), ett privatägt kinesiskt företag i Zhuhai, Guangdong, Kina. Licensavtalet innebär att Biotheus erhåller kinesiska rättigheter (i Kina, Hongkong, Taiwan och Macau) till en antikropp från antikroppsbiblioteket ALLIGATOR-GOLD®, med avsikt att skapa upp till tre nya bispecifika molekyler. Avtalet innehåller även en option att utvidga licensen till att omfatta globala rättigheter.

Licensavtalet innefattar en initial betalning om 1 miljon dollar; 0,5 miljon dollar vid undertecknande och ytterligare 0,5 miljon dollar efter sex månaders vetenskaplig och teknisk utvärdering. Avtalet ger Alligator rätten att erhålla intitala betalningar, delmåls- och optionsbetalningar till ett totalvärde om upp till 142 miljoner dollar. Initiala betalningar och delmålsbetalningar kopplade till olika utvecklingsmål omfattar totalt upp till cirka 52 miljoner dollar. Utnyttjas den globala licensoptionen är Alligator berättigat upp till 90 miljoner dollar, samt royalty-ersättningar på framtida försäljning och delar av eventuella sublicensieringsintäkter.

”Avtalet med Biotheus validerar vårt antikroppsbibliotek liksom vår spetskompetens i att generera högkvalitativa antikroppar i TNFR-familjen, och kan ses som ett första steg i vår ambition att etablera en närvaro på den snabbt växande life science-marknaden i Kina”, sade Per Norlén, vd på Alligator Bioscience.

Tumor Necrosis Factor Receptor-superfamiljen (TNFR-SF) är ett samlingsnamn för ett antal målmolekyler med liknande funktioner. Flera av Alligators utvecklingsprogram interagerar med medlemmar av TNFR-superfamiljen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications

Telefon: 046-540 82 06
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2019, kl.16.35.

Om Biotheus Inc.
Biotheus är ett snabbväxande bioteknikbolag baserat i Zhuhai, Guangdong, Kina, med planer att under 2019 växa till drygt 60 anställda. Biotheus ledningsgrupp har bred erfarenhet i allt från upptäcktsforskning till registreringsansökan i Kina. Biotheus har en bred projektportfölj med fokus på immunonkologi och metaboliska sjukdomar, med målet att utveckla de ledande läkemedelskandidaterna fram till marknadsgodkännande. För att uppnå dessa mål söker Biotheus aktivt efter samarbetspartners för klinisk utveckling och kommersialisering.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedels-kandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 och ATOR-1144. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 55 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2019-08-20