Alligator Bioscience utser Gayle Mills till Chief Business Officer

Lund den 28 september 2020 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att bolaget utnämnt Gayle Mills till Chief Business Officer, chef för bolagets affärsutvecklingsaktiviteter. Gayle Mills kommer att ingå i bolagets exekutiva ledningsgrupp.

Gayle Mills har lång erfarenhet från affärsutvecklingsområdet med ett oöverträffat nätverk i branschen och omfattande kunskap inom bioteknik och läkemedel. I sina tidigare roller har hon framgångsrikt genomfört flera stora FoU-samarbeten och transaktioner och haft seniora positioner på Roche Biocience, Abgenix, Inc. och Symphogen A/S. Hon börjar på Alligator Bioscience idag den 28 september 2020.

”Med Gayles bakgrund och djupa förståelse för utveckling av antikroppsläkemedel och hennes meritlista i form av genomförda affärer, är jag väldigt glad över att kunna välkomna henne till Alligator och min exekutiva ledningsgrupp.”, säger Per Norlén, vd på Alligator Bioscience.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2020, kl.13.15.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedels-kandidater i klinisk och kliniknära utvecklingsfas: mitazalimab, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 (i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc.) och AC101 (i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc.). Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2020-09-28