Regulatorisk

Alligator Bioscience AB: Bokslutskommuniké januari-december 2019

”2019 var året då Alligator på bred front gick in i klinisk fas. Vid ingången av året hade vi ett kliniskt projekt och vid årets slut
hade antalet vuxit till fyra”, kommenterar vd Per Norlén.

Väsentliga händelser oktober-december
• Den första patienten doserades i fas I-studien med läkemedelskandidaten ATOR-1017 som utvecklas för behandling av spridd cancer.
• Dr Malin Carlsson rekryterades till positionen som Chief Operating Officer.
• Nya prekliniska data för ALG.APV-527 och ATOR-1017 presenterades på den vetenskapliga konferensen SITC 2019.

Händelser efter periodens utgång
• ATOR-1015: Den kliniska fas I-studien fortlöper väl med nio dosnivåer utvärderade för initial säkerhet. För närvarande inleds utvärdering av doser om 400 mg, cirka 6 mg/kg, givet varannan vecka.

Finansiell information
Oktober – december 2019
• Nettoomsättning 0,0 MSEK (25,6)
• Rörelsens kostnader -59,7 MSEK (-56,1)
• Rörelseresultat -59,3 MSEK (-30,1)
• Resultat per aktie före och efter utspädning -0,84 SEK (-0,43)
• Periodens kassaflöde -41,5 MSEK (-41,8)
• Likvida medel inkl värdepapper 249,9 MSEK (436,4)

Januari – december 2019
• Nettoomsättning 4,4 MSEK (27,0)
• Rörelsens kostnader -219,9 MSEK (-181,6)
• Rörelseresultat -214,5 MSEK (-153,1)
• Resultat per aktie före och efter utspädning -2,94 SEK (-2,10)
• Periodens kassaflöde -167,5 MSEK (-111,8)

Läs den fullständiga rapporten i pdf-bilagan nedan.

Webbsändning/telefonkonferens
Bolaget bjuder in till en webbsänd presentation av bokslutskommunikén. VD Per Norlén är värd för presentationen som kommer att hållas på engelska. 

Tid: kl.9.00 (CET) onsdagen den 12 februari 2020.

Lyssna på presentationen: https://tv.streamfabriken.com/alligator-bioscience-q4-2019   

För att delta i konferensen, var god använd följande telefonnummer:
SE: +46856642703
UK: +443333009264
US: +18338230589

Webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida efter avslutad konferens.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norlén, VD, per.norlen@alligatorbioscience.com, 046-540 82 00.
Per-Olof Schrewelius, CFO, per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com, 046-540 82 03.
Cecilia Hofvander, Director IR & Communications,cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com, 046-540 82 06.

Alligator Bioscience AB (publ) 556597-8201
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund
Telefonnummer 046-540 82 00
www.alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020, kl.08.00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar sex läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: mitazalimab (ADC-1013), ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 (i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc.), ATOR-1144 och AC101 (i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc.). Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 55 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2020-02-12