Regulatorisk

Alligator Bioscience planerar omstrukturering för att fokusera resurser på sina viktigaste prioriteringar och stärka den långsiktiga konkurrenskraften

  • Förväntade årliga kostnadsbesparingar på 20 MSEK
  • Omstrukturering följer framgångsrik topline-rapportering från den resursintensiva fas 2-studien OPTIMIZE-1
  • Fortsatt fokus på att hitta en partner för mitazalimab och på utveckling av tillgångar i preklinisk och tidig utvecklingsfas

Lund, Sverige, 8 februari 2024 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att bolaget planerar en omstrukturering av bolaget. Omstruktureringen är ett led i nedtrappningen av den resursintensiva kliniska fas 2-studien OPTIMIZE-1, som utvärderar nyckelkandidaten mitazalimab, och bolagets behov av att prioritera sina kandidater i tidig utvecklingsfas och preklinik.

Den planerade omstruktureringen, som är villkorad förhandlingar med berörda fackföreningar, skulle resultera i en minskning av den nuvarande arbetsstyrkan med cirka 20–25 procent och kommer att resultera i cirka 20 MSEK i årliga besparingar när den genomförts.

“Vi har nyligen rapporterat utmärkta kliniska fas 2-resultat för mitazalimab i första linjens behandling av bukspottkörtelcancer, och behöver nu behålla vårt fokus på att en avkastning i paritet med detta resultat till våra intressenter. Vi behöver även maximera möjligheterna att utveckla innovativa terapier i en allt mer utmanande biotechmiljö,” säger Søren Bregenholt, vd på Alligator Bioscience. ”Dessvärre påverkar detta initiativ vår mest värdefulla tillgång, våra kollegor, som arbetat hårt för Alligator att nå våra mål. Vi är otroligt tacksamma för deras engagemang i att ta mitazalimab och våra andra innovativa kandidater närmre de patienter som lider av svårbehandlade cancerformer, och vi stödjer fortsatt de kollegor som påverkas av omstruktureringen.”

Som en del av omstruktureringen kommer Alligator att meddela Arbetsförmedlingen och inleda förhandlingar med de berörda fackliga organisationerna. Beslut om personalneddragningar kommer att fattas efter genomförda samråd i enlighet med lokala bestämmelser.

Uppdaterad 2024-02-14