Frontier – ett magasin om Alligator Bioscience och immunonkologi

Två av Alligators projekt presenterade på ASCO.

"American Society of Clinical Oncology (ASCO) är en organisation som representerar cancerläkare och forskare världen över. Sedan organisationen grundades 1964 har antalet medlemmar vuxit till nästan 45 000. ASCO ger ut en rad publikationer, bland annat Journal of Clinical Oncology, och organisationens årliga möte är en av världens absolut största vetenskapliga kongresser med över 40 000 besökare. Vid årets möte (31 maj till 4 juni) presenterades två av Alligators projekt, det till Janssen utlicensierade ADC-1013 och ATOR 1015. Att våra projekt uppmärksammas vid onkologibranschens största vetenskapliga möte säger mycket om vilken stark position vi har uppnått i fältet immunonkologi", kommenterar Per Norlén, vd Alligator Bioscience.

Läs hela Frontier-magasinet i pdf nedan.

Om Alligator
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 och ATOR-1144. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 55 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc. för global utveckling och kommersialisering.

Uppdaterad 2019-06-14