Alligator Biosciences ATOR-1017 ger kraftfull aktivering av både T-celler och NK-celler, viktiga för immunmedierad avdödning av tumörceller

–        Ytterligare prekliniska data som stödjer en “best-in-class”-profil

–        Muntlig presentation vid World Preclinical Congress, Boston, USA

Lund den 21 juni 2018 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, presenterar ytterligare prekliniska data för läkemedelskandidaten ATOR-1017 vid den vetenskapliga konferensen 3rd Annual World Preclinical Congress i Boston, USA. ATOR-1017 är en monoklonal antikropp som utvecklas för behandling av spridd cancer. ATOR-1017 aktiverar den co-stimulerande receptorn 4-1BB som uttrycks i hög grad på både T-celler och NK-celler i tumörområdet.

De nya data visar att ATOR-1017 aktiverar både NK-celler och T-celler, vilka båda bidrar till en effektiv immunmedierad avdödning av tumörceller. NK-celler är immunceller som riktar sig direkt mot tumörceller som försöker komma undan immunförsvaret. NK-celler förstärker även den cellavdödande signaleringen från immunsystemets tumörspecifika T-celler. Aktiverande antikroppar mot 4-1BB stärker därför både NK-cellers och T-cellers förmåga att angripa tumörceller.

Resultaten stärker ytterligare profilen för ATOR-1017 som ”best-in-class”, med potential för hög effekt och få biverkningar till följd av tumörriktad immunaktivering.

“Dessa prekliniska data ger ytterligare bevis för positioneringen av 4-1BB-antikroppen ATOR-1017 som den bästa i sitt slag. ATOR-1017 har egenskaper och potential att minimera biverkningar men också att generera ett kraftfullt, långvarigt immunsvar”, sade Christina Furebring, SVP Research på Alligator Bioscience.

Dr Karin Enell Smith, Senior Scientist Preclinical Development på Alligator, håller ett föredrag med titeln: “ATOR-1017 – A tumor directed Fcγ-receptor cross-linking dependent 4-1BB agonistic antibody” idag kl. 21.30 (15.30 lokal tid).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-286 44 95
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2018, kl.08.00.

Om ATOR-1017
ATOR-1017 är en immunaktiverande antikropp (IgG4) som binder till den co-stimulerande receptorn 4-1BB (även känd som CD137) på tumörspecifika T-celler och NK-celler. 4-1BB har förmåga att aktivera de immunceller som är involverade i tumörbekämpning, vilket gör 4-1BB till ett synnerligen attraktivt mål för immunterapi av cancer.

ATOR-1017 skiljer sig tydligt från andra 4-1BB-antikroppar, dels genom sin unika bindningsprofil och dels genom att den immunaktiverande funktionen är beroende av korsbindning till så kallade Fc-gamma-receptorer på immunceller. Målet är en effektiv tumörriktad immunaktivering med minimala biverkningar.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fyra läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och ALG.APV-527. ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2018-06-21