Inbjudan till Alligator Bioscience Kapitalmarknadsdag i Stockholm den 29 maj 2018

Möt framtiden för antikroppsbaserade immunonkologiska läkemedel

Lund den 16 maj 2018 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, välkomnar analytiker, investerare och media till kapitalmarknadsdagen i Stockholm den 29 maj 2018.

Programmet börjar kl.14.00, med registrering från kl.13, och avslutas med mingel kl.17.00. Eventet kommer att äga rum på GT30, lokal Turbinen, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Dagen kommer att bjuda på presentationer av professor Carl Borrebaeck, medgrundare av Alligator, Per Norlén, VD och representanter ur ledningsgruppen. Presentationerna kommer att ge en uppdatering kring Alligators projektportfölj samt blicka framåt i utvecklingen av antikroppsbaserade immunonkologiska läkemedel. Moderator är Charlotte Stjerngren, tidigare finansanalytiker och chefredaktör för ekonomikanalen EFN.

Presentationerna kommer att hållas på engelska och webbsändas live för de som inte kan delta på plats. Eventet kommer att finnas tillgängligt på Alligators hemsida www.alligatorbioscience.com även i efterhand.

Anmälan om deltagande sker senast den 24 maj via e-mail till anmalan@alligatorbioscience.com. Märk anmälan med ”CMD 29 maj”.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-286 44 95
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018, kl.10.30.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fyra läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och ALG.APV-527. ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Läs hela inbjudan i bifogad pdf. 

Uppdaterad 2018-05-16