Alligator Bioscience presenterar på AACR Annual Meeting 2018 prekliniska data för ATOR-1015 som bekräftar selektiv aktivering i tumören

Lund den 17 april 2018 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, presenterar idag prekliniska data för den immunaktiverande antikroppen ATOR-1015 på den vetenskapliga konferensen American Academy of Cancer Research (AACR) Annual Meeting 2018 i Chicago, USA. ATOR-1015 är en bispecifik antikropp, den första i sitt slag som binder till både CTLA-4 och OX40 och är designad för att selektivt aktivera immunsystemet i tumören utan att öka de systemiska biverkningarna.

Prekliniska data visar att ATOR-1015 lokaliseras till tumören och selektivt aktiverar immunsystemet i tumören, vilket bekräftar den avsedda verkningsmekanismen.

ATOR-1015 är utvecklad primärt för kombinationsbehandling med en PD-1-blockerande antikropp, och potentialen för detta stöds av nya prekliniska data som visar en förstärkt effekt av ATOR-1015 i kombination med anti-PD-1, jämfört med enbart anti-PD-1-behandling. ATOR-1015 uppvisar även överlägsen effekt jämfört med antikroppar riktade mot målmolekylerna CTLA-4 eller OX40.

“Resultaten som presenteras i Chicago bekräftar att vår bispecifika CTLA-4-antikropp selektivt aktiverar immunsystemet i tumörområdet, vilket förväntas ge en överlägsen nytta/risk-profil för cancerpatienter. Vi blir allt mer entusiastiska över den enorma potentialen hos ATOR-1015, i synnerhet i kombination med PD-1-blockerare. Dessa verifierande data kommer väldigt lägligt eftersom vi nu är i slutfasen inför start av klinisk utveckling senare under året”, säger Per Norlén, VD på Alligator Bioscience.

Alligator planerar initiera en klinisk fas I-studie för ATOR-1015 under andra halvåret 2018.

En poster med titelnCTLA-4 x OX40 bispecific antibody ATOR-1015 induces anti-tumor effects through tumor-directed immune activationpresenteras idag kl.15-19 (8-12 lokal tid) och finns även tillgänglig på Alligators hemsida www.alligatorbioscience.com.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-286 44 95
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2018, kl.15.00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fyra läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och ALG.APV-527. ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedels-företagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2018-04-17