Alligator Bioscience meddelar att Henlius Biotech erhållit klartecken från FDA att initiera fas 3-studie för utvärdering av HLX22 (AC101) i första linjens behandling av magcancer som uttrycker HER2

  • FDA-godkännande av IND-ansökan följer på lovande fas 2-resultat presenterade vi årsmötet för ASCO GI 2024, vilka visade att HLX22 (AC101) i kombination med trastuzumab (biosimilar) och kemoterapi ledde till en dosberoende ökning av progressionsfri överlevnad

Lund, Sverige – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att det amerikanska läkemedelsverket FDA har godkänt Shanghai Henlius Biotech, Inc. Investigational New Drug (IND)-ansökan. Godkännandet innebär klartecken för bolaget att inleda en fas 3-studie för att utvärdera HLX22 (AC101) i kombination med trastuzumab (Herceptin®) och kemoterapi i första linjens behandling av patienter med långt framskriden magcancer som uttrycker HER2.

Mag/Gastroesophageal junction (G/GEJ) cancer är en vanligt förekommande tumörtyp där cirka 20 % av patienterna uppvisar en amplifiering eller ett överuttryck av proteinet HER2. Trots det amerikanska marknadsgodkännandet 2010 av Herceptin® (trastuzumab) är medianvärdet för totalöverlevnad hos dessa patienter lågt.

HLX22 (AC101) är en innovativ monoklonal anti-HER2-antikropp som 2016 utlicensierades av Alligator till det sydkoreanska bolaget AbClon, Inc. AbClon vidarelicensierade läkemedelskandidaten till Henlius Biotech för klinisk och kommersiell utveckling i Kina. Alligator bibehåller rättigheter till kandidaten vilka ger bolaget rätt till 35% av AbClons intäkter från avtalet med Henlius.

I januari 2024 presenterade Henlius Biotech lovande fas 2-resultat vid årsmötet för ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium (ASCO GI), resultat som även publicerades i Journal of Clinical Oncology. Data visar att HLX22 (AC101) i kombination med HLX02 (biosimilar till trastuzumab) och XELOX (kemoterapierna oxaliplatin och capecitabin) leder till en dosberoende ökning i progressionsfri överlevnad vid första linjens behandling av patienter med HER2-positiv lokalt avancerad eller spridd G/GEJ-cancer. Studien uppnådde därmed sitt huvudsakliga effektmått.

“Vi är mycket nöjda med att se de lovande framsteg Henlius Biotech gör med utvecklingen av HLX22 i magcancer,” säger Søren Bregenholt, Vd på Alligator Bioscience. ”Fas 2-resultaten som presenterats vid ASCO tidigare i år, och IND-klartecken för en kommande fas 3-studie bekräftar vår förmåga att leverera kandidater som likt HLX22 har en mycket differentierad profil och stor potential att förbättra behandlingsresultaten för patienter som lider av svåra sjukdomar, som magcancer.”

Uppdaterad 2024-05-21