Förändring av arbetstagarrepresentant i Alligator Bioscience ABs styrelse

Laura von Schantz, arbetstagarrepresentant i Alligator Bioscience ABs styrelse lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot från och med den 14 februari 2023, sedan hon utsetts till CTO och medlem i ledningsgruppen.
Arbetstagarrepresentantens efterträdare kommer att meddelas då den utsetts.

Uppdaterad 2023-02-14