Alligator Bioscience och MacroGenics ingår forskningssamarbete för att utveckla ny immunterapi

Lund den 15 april 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att bolaget har ingått ett forskningssamarbete med amerikanska MacroGenics, Inc. (NASDAQ: MGNX), ett biopharmabolag med fokus på utveckling och kommersialisering av innovativa monoklonala antikroppsbaserade läkemedel för behandling av cancer. Forskningssamarbetet syftar till att bredda Alligators patientspecifika immunterapi Neo-X-Prime™ genom att använda MacroGenics egenutvecklade multispecifika plattformar DART[®] och TRIDENT[®], mot två ännu ej offentliggjorda målmolekyler.

Enligt samarbetsavtalet, som omfattar aktiviteter från generering av läkemedelskandidater fram till kliniska studier som kan ge IND-godkännande, kommer respektive bolag att stå för sina egna kostnader. Parterna kan därefter fortsätta vidareutveckla den framtagna bispecifika molekylen under ett separat samarbets- och licensavtal.

”Vi är verkligen glada över att kunna inleda det här samarbetet med MacroGenics som validerar vårt läkemedelskoncept Neo-X-Prime. Målsättningen med samarbetet är att ta fram en läkemedelskandidat som nyttjar en unik mekanism i patientens eget immunsystem för att bekämpa cancer. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att bredda Neo-X-Prime-konceptet med MacroGenics antikroppar, deras beprövade DART-teknologi och omfattande kapacitet”, säger Malin Carlsson, tillförordnad VD för Alligator Bioscience.

”MacroGenics ses som en ledande aktör inom antikroppsfältet, vilket tydligt framgår av deras omfattande pipeline av antikroppsbaserade molekyler under klinisk utveckling baserade på olika plattformsteknologier. MacroGenics kompetens passar dessutom utmärkt med Alligators strategi att utveckla nästa generations tumörspecifika immunterapier för att förbättra cancerpatienternas liv”, kommenterar Peter Benson, styrelseordförande för Alligator Bioscience.

Neo-X-Prime är ett läkemedelskoncept för patientspecifik immunterapi som lanserades av Alligator under 2020. Konceptet bygger på bispecifika antikroppar som fångar upp material från patientens cancerceller och fysiskt kopplar ihop dessa med immunförsvaret, för att möjliggöra aktivering av neoantigen-specifika T-celler med mycket kraftfull anti-tumöreffekt.

MacroGenics multispecifika plattformar DART och TRIDENT möjliggör framtagning av potentiella läkemedel bestående av en enda molekyl som är utformad för att samtidigt binda till två eller flera målmolekyler, var och en med antikroppsliknande specificitet, med målet att skapa en starkare biologisk effekt.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Malin Carlsson, tillförordnad VD
Telefon: 046-540 82 00
E-mail:
mcn@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2021, kl. 08:00.
 

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj fokuserar på de två prioriterade läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Därutöver bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2021-04-15