Regulatorisk

Alligator Bioscience fokuserar på ATOR-1017 och mitazalimab

Lund den 22 oktober 2020 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag beslutet att fokusera de interna resurserna på de två helägda läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Positiva säkerhetsdata och Proof of Mechanism-data ligger till grund för beslutet att två projekt förs vidare i kliniska effektstudier (fas Ib/II) under 2021. Denna prioritering innebär att Alligator kommer att slutföra den pågående doseskaleringsstudien med ATOR-1015 enligt plan under fjärde kvartalet 2020, och därefter teckna partneravtal för den fortsatta utvecklingen.

”ATOR-1017 och mitazalimab ligger båda i den globala frontlinjen och Alligator måste prioritera och fokusera investeringar i dessa tillgångar för att skapa största möjliga värde för aktieägarna. Läkemedelskandidaterna har potential i stora cancerindikationer med betydande medicinska behov och stora marknader. De är dessutom inriktade på viktiga immunologiska mekanismer som i allt högre grad styrks av klinisk validering. Med vår reviderade plan kommer resurserna nu koncentreras till de kommande fas Ib/II effektstudierna för ATOR-1017 och mitazalimab”, säger Per Norlén, vd på Alligator Bioscience.Mer information om beslutet att fokusera de kliniska resurserna till ATOR-1017 och mitazalimab finns i delårsrapporten för tredje kvartalet som publiceras idag den 22 oktober kl.8.00.

Alligator inbjuder till webbsänd telefonkonferens idag kl.14.00 för investerare, analytiker och media där vd Per Norlén presenterar och kommenterar delårsrapporten för tredje kvartalet och fokus i den kliniska verksamheten. Konferensen kommer att hållas på engelska. All nödvändig information för att lyssna och ställa frågor finns tillgängligt på följande länk: https://financialhearings.com/event/12459

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020, kl.7.00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj fokuserar på de två prioriterade läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Därutöver bedrivs två kliniska projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2022-09-19