Regulatorisk

Alligator Bioscience och Scandion Oncology tecknar prekliniskt samarbetsavtal för utvärdering av cellgiftsbehandling i kombination med immunonkologi

Lund den 4 juni 2020 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) och Scandion Oncology (Spotlight, Sweden: SCOL), meddelar att bolagen idag tecknat ett samarbetsavtal. De båda bolagen kommer att utforska anti-tumöreffekten av CD40-antikroppen mitazalimab (Alligator Bioscience) i kombination med SCO-101 (Scandion Oncology) som tillägg till cellgiftsbehandling i prekliniska tumörmodeller som visats resistenta mot kemoterapi. Avsikten är att SCO-101 ska bryta resistensen och ytterligare förstärka mitazalimabs anti-tumöreffekt.

Immunonkologi (IO)-läkemedel är mycket effektiva i vissa grupper av cancerpatienter. Nyligen presenterades data från stora kliniska studier som visar att kombinationen av IO-läkemedel och kemoterapi ytterligare bromsar tumörtillväxten och ger också ett mer varaktigt behandlingssvar hos patienterna. Dessvärre utvecklar många cancerformer med tiden resistens mot kemoterapi och då upphör denna tilläggseffekt.

Alligator Biosciences läkemedelskandidat mitazalimab förbättrar antigenpresentationen vid cancer och kan därför fungera väl i kombination med kemoterapi där stora mängder antigen avsöndras från döende tumörceller. Scandion Oncologys läkemedelskandidat SCO-101 är avsedd att vid resistens återställa avsöndringen av antigen och på så sätt stärka IO-läkemedlets anticancereffekt.

”Vårt samarbete utvärderar både mitazalimabs synergistiska effekt vid kombinationsbehandling med olika cellgifter, och potentialen för SCO-101 att lösa det utbredda problemet med kemoterapiresistens”, sade Per Norlén, vd Alligator Bioscience.

“Detta är ett drömscenario för Scandion Oncology. Kombinationen av SCO-101, cellgifter och ett IO-läkemedel som mitazalimab kan helt enkelt bli framtiden för anti-cancerläkemedel”, sade Nils Brünner, vd Scandion Oncology.   

Resultat från studierna i samarbetet förväntas under första halvåret 2021.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2020, kl. 14.00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedels-kandidater i klinisk och kliniknära utvecklingsfas: mitazalimab, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 (i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc.) och AC101 (i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc.). Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Om Scandion Oncology
Scandion är ett bioteknikbolag som adresserar en av de största utmaningarna i modern cancerbehandling – effektiv behandling av cancer som innehåller kemoterapiresistenta celler, eller som har utvecklat resistens till ett tidigare förskrivet cancerläkemedel. Scandion Oncology är i kliniska fas II-studier med sin ledande läkemedelskandidat SCO-101, i patienter med kemoterapiresistent tjocktarmscancer. Utöver SCO-101 har bolaget två andra läkemedelskandidater, SCO-201 och SCO-301. Scandion Oncology noterades på Spotlight Stock Market I Sverige i november 2018. För ytterligare information, se www.scandiononcology.com.

Uppdaterad 2020-06-04