Alligator Bioscience meddelar publicering av vetenskaplig artikel i ”mAbs”, som belyser det bispecifika antikroppsformatet RUBY®

Lund, Sverige – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag publiceringen av en artikel som belyser bolagets unika bispecifika antikroppsformat RUBY® i den vetenskapliga tidsskriften mAbs.

  • RUBY® är ett unikt format för generering av bispecifika antikroppar med exceptionell funktionalitet gällande stabilitet, farmakologi och utvecklingsbarhet[1]
  • Formatet möjliggör en mycket snabb framställning av bispecifika antikroppar (bsAb) som uppfyller viktiga kriterier för läkemedelsutveckling och minskar många av de risker som är kopplade till andra bsAb-format

Artikeln med titeln ”RUBY® – A tetravalent (2+2) bispecific antibody format with excellent functionality and IgG-like stability, pharmacology and developability properties”, lyfter fram följande:

  • RUBY® möjliggör snabb framställning av bsAbs med hög utvecklingsbarhet
  • RUBY® bsAbs är förenliga med småskalig tillverkning för screeningändamål, ger hög avkastning vid produktion genom stabila cellinjer, bildar sällan aggregat, uppvisar gynsamma profiler för löslighet och stresstest, är kompatibla med olika IgG-isotyper och möjliggör skräddarsydda interaktioner med Fc-gamma-receptorer
  • Bibehållen bindning med neonatala Fc-receptorer i prekliniska modeller visar på en farmakokinetisk profil snarlik monoklonala antikroppar
  • In vitro-försök bekräftar att RUBY®-bAbs enbart aktiveras vid samtida bidning till sina målmolekyler, och in vivo-försök bekräftar att antikropparna lokaliserar till och tränger in i tumörvävnad

”Publiceringen av denna artikel i den välrenommerade vetenskapliga tidsskriften mAbs är en viktig bekräftelse av vårt bispecifika antikroppsformat RUBY®. Det bekräftar formatets höga utvecklingsbarhet och viktiga del i vår patenterade teknologiplattform för att ta fram och utveckla nya läkemedelskandidater för svårbehandlade cancerformer,” säger Laura von Schantz, CTO på Alligator Bioscience.Framförallt visar artikeln att vårt RUBY®-format har mycket attraktiva mAbs-liknande egenskaper och därmed en möjlighet att minska många av de risker och utmaningar kring utvecklingsbarhet och bioprocesser som observerats med andra bAbs-format. Det medför både en hög funktionalitet och utvecklingsbarhet och kommer att ge många värdefulla bidrag till nästa generation av bsAbs.”

Alligators format RUBY® är en viktig patenterad teknologi som nyttjas både i interna projekt och i partnersamarbeten.

Artikeln finns tillgänglig online och nås via denna länk.

[1] En. Developability = sannolikheten för att en antikroppskandidat kommer att bli ett tillverkningsbart, säkert och effektivt läkemedel

Uppdaterad 2024-03-26