Alligator Bioscience presenterar ALLIGATOR-FAB™ – ett nytt antikroppsbibliotek

Lund den 10 december 2020 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att bolaget färdigställt ett nytt egenutvecklat humant syntetiskt antikroppsbibliotek i Fab-format (Fragment antigen-binding) – ALLIGATOR-FAB™. Utformningen av biblioteket är optimerad för att kunna ta fram högfunktionella antikroppar med goda utvecklings- och tillverkningsegenskaper.

Antikroppsbiblioteket ALLIGATOR-FAB är uppbyggt av byggstenar med optimala egenskaper för läkemedelsutveckling, i syfte att ytterligare öka den strukturella diversiteten hos framtagna antikroppar. ALLIGATOR-FAB-biblioteket har visat sig kunna generera mycket väl diversifierade och funktionella antikroppsvarianter.

”ALLIGATOR-FAB är ett utmärkt tillskott till vår teknologiplattform och ett perfekt komplement till vårt väletablerade ALLIGATOR-GOLD®-bibliotek och det bispecifika formatet RUBY™. Dessa två antikroppsbibliotek ger Alligator kapacitet att ta fram terapeutiska antikroppar mot i princip vilken tänkbar målmolekyl som helst”, sade Per Norlén, vd på Alligator Bioscience.

ALLIGATOR-FAB har nyligen använts för att ta fram en lovande kandidat till det nya läkemedelskonceptet Neo-X-Prime.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2020, kl.08.30.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj fokuserar på de två prioriterade läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Därutöver bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Biotech Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2020-12-10