Regulatorisk

Alligator Bioscience och Aptevo Therapeutics presenterar nya prekliniska data för ALG.APV-527 på Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) 33rd Annual Meeting

Data visar att ALG.APV-527 selektivt aktiverar och förstärker T-cellers och NK-cellers tumörriktade immunsvar

Målmolekylen 5T4 återfinns på en rad olika tumörtyper

Lund, Sverige och Seattle, USA den 9 november 2018 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedels-kandidater för tumörriktad immunterapi och Aptevo Therapeutics Inc. (Nasdaq: APVO), ett bioteknikbolag som utvecklar nya behandlingar inom immunonkologi och hematologi, meddelar idag att nya prekliniska data för ALG.APV-527 kommer att presenteras på den vetenskapliga konferensen Society for Immunotherapy of Cancer's (SITC) 33rd Annual Meeting, som hålls i Washington, D.C., USA den 9-11 november, 2018.

ALG.APV-527 är en läkemedelskandidat för immunterapeutisk behandling av 5T4-positiva solida cancertumörer. Den är utformad för att aktivera immunsystemet via den co-stimulerande receptorn 4-1BB (CD137) på aktiverade cytotoxiska T-celler och NK (Natural Killer)-celler. ALG.APV-527 är designad för att framkalla en kraftfull och tumörriktad immunaktivering i närvaro av 5T4-positiva tumörceller. 5T4 är ett tumörantigen som återfinns på en rad olika elakartade tumörtyper.

Prekliniska data visar att ALG.APV-527 lokaliseras till 5T4-positiva tumörer och selektivt stimulerar och förstärker T-cellers och NK-cellers tumörriktade immunsvar, vilket ger kraftfulla anti-tumöreffekter. I korthet visar de prekliniska data att ALG.APV-527 i närvaro av 5T4-positiva celler:

  • Ökar CD8-positiva T-cellers förmåga att utsöndra pro-inflammatoriska cytokiner såsom IFN-gamma
  • Förstärker NK-cellers celldödande förmåga

Därutöver bekräftar de nya data att 5T4-antigenet finns på en rad olika tumörtyper. 5T4-positiva tumörceller detekterades i tumörprover från icke små-cellig lungcancer (NSCLC), huvud- och halscancer, mesoteliom, bukspottskörtel-, blås-, njur- och äggstockscancer, men inte i prover från normal vävnad såsom lever och hjärta.

”De senaste prekliniska resultaten stärker ytterligare ALG.APV-527s potential att rikta effekten mot 5T4-positiva tumörer och selektivt aktivera immunsystemet via tumörspecifik aktivering av T-celler och NK-celler. Sammantaget ger detta potential för bättre anti-tumöreffekt med mindre biverkningar. Vi sammanställer nu ett prekliniskt datapaket med målet att lämna in ansökan om att få starta kliniska studier (CTA, Clinical Trial Authorization) under andra halvan av 2019”, sade Christina Furebring, Senior Vice President Research på Alligator.

“Vår nya bispecifika läkemedelskandidat ALG.APV-527 fortsätter att visa lovande resultat i prekliniska in vitro- och in vivo-studier. Den uppvisar egenskaper såsom målstyrd T-cells-aktivering, optimerad stabilitet, en antikroppslik halveringstid om 9 dagar och goda produktionsegenskaper. Aptevo och Alligator anser att detta ger ALG.APV-527 en potential att bli ett unikt anti-cancerläkemedel för behandling av flertalet 5T4-uttryckande solida tumörer, där det idag finns ett stort medicinskt behov. Vi ser fram emot att lämna in en CTA nästa år och därefter påbörja kliniska studier”, sade Jane Gross, Chief Scientific Officer på Aptevo.

Alligator/Aptevos posterpresentation med titeln “Potent Tumor-Directed T Cell Activation and Tumor Inhibition Induced by a 4-1BB x 5T4 ADAPTIR™ Bispecific Antibodykommer att presenteras idag den 9 november från kl.18.45-20.45 (kl.12.45-14.45 lokal tid) samt kl.00.30-02.30 (18.30-20.30 lokal tid).

För ytterligare information, se https://www.sitcancer.org/2018/home.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-286 44 95
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2018, kl.06.00.

Om ALG.APV-527
ALG.APV-527 är en bispecifik antikropp (4-1BB x 5T4) avsedd för tumörriktad behandling av solida cancertumörer. ALG.APV-527 konstruerades genom att kombinera Alligators antikroppsbibliotek ALLIGATOR-GOLD® och Aptevos bispecifika teknologi ADAPTIR™. Antikroppen ALG.APV-527 består av två delar, den ena aktiverar tumörspecifika T-celler via den co-stimulerande receptorn 4-1BB (CD137) och den andra binder till proteinet 5T4 på ytan av tumörceller. Detta styr den immunaktiverande effekten av ALG.APV-527 till tumören och inte till normalvävnad.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 ALG.APV-527 och ATOR-1144. ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Om Aptevo Therapeutics
Aptevo Therapeutics Inc. är ett bioteknikbolag som utvecklar nya onkologiska och hematologiska terapier som kan förbättra livet för patienter. Aptevo har en produkt på marknaden, IXINITY®, vilken marknadsförs i USA som en godkänd behandling av blödarsjuka. Aptevos huvudteknologi är proteinteknologiplattformen ADAPTIR™, vilken kan användas för att generera högdifferentierade bispecifika antikroppar med unika verkningsmekanismer för behandling av cancer och autoimmuna sjukdomar. Aptevo har två ADAPTIR-antikroppskandidater i klinisk utveckling och en bred projektportfölj av nya bispecifika antikroppskandidater med fokus på immunonkologi, autoimmuna sjukdomar och inflammation. För mer information, se www.aptevotherapeutics.com.

Uppdaterad 2018-11-09