Regulatorisk

Alligator Bioscience tecknar forskningsavtal gällande 4-1BB för immunterapi

Den externa forskargruppen leds av professor Ignacio Melero, Center for Applied Medical Research (CIMA) och Clínica Universidad de Navarra, Spanien

Lund den 13 september 2017 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, meddelar idag att ett forskningsavtal tecknats med professor Ignacio Melero, MD, PhD, Center for Applied Medical Research (CIMA) and Clínica Universidad de Navarra i Spanien, för att vidare undersöka biologin kring 4-1BB (CD137) som en målmolekyl för immunterapi och behandling av cancer.

Alligator har två utvecklingsprogram där 4-1BB är målmolekyl, dels den helägda monospecifika antikroppen ATOR-1017 och även den bispecifika antikroppen ALG.APV-527 som utvecklas tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc.

Avtalet innebär i första hand att professor Meleros forskargrupp ska undersöka de biologiska effekterna av 4-1BB-aktivering i olika prekliniska modeller för immunterapi av cancer. Ignacio Melero är sedan tidigare vetenskaplig rådgivare åt Alligator och har samarbetat med bolaget sedan 2014.

Professor Melero, huvudansvarig prövare vid Immunology and Immunotherapy Program på CIMA och ledare vid Immunology Department of Clínica Universidad de Navarra, har i hög grad bidragit till den allmänna kunskapen om hur antikroppar mot 4-1BB skulle kunna användas för behandling av cancer. Resultaten från hans tidiga studier innebar ett genombrott i området och öppnade upp för 4-1BB som en tänkbar målmolekyl för immunterapi av cancer. Denna målmolekyl anses idag vara en av de mest lovande.

4-1BB tillhör den så kallade TNF-receptor-superfamiljen vilken spelar en avgörande roll vid immunsvar och för kroppens immunologiska minne som kan ge långvarigt skydd mot cancer. CIMA är Navarra-universitetets biomedicinska forskningsinstitut. De bedriver forskning med hög grad av expertis, baserad på ny kunskap inom biologi och med målet att finna nya lösningar för behandling av ännu olösta medicinska behov.

“Jag är mycket entusiastisk över det utökade samarbetet med Alligator. Deras läkemedelskandidater kan skapa helt nya behandlingsmöjligheter inom immunonkologi”, sade professor Ignacio Melero. “Det faktum att 4-1BB uppregleras på tumörspecifika T-celler, kopplat till dess förmåga att stödja överlevnad, expansion och funktion hos immunceller involverade i tumörbekämpning, gör 4-1BB till ett synnerligen attraktivt mål för immunterapi av cancer.”

“Forskningssamarbetet med professor Melero är ett privilegium”, sade Per Norlén, VD på Alligator Bioscience. “Han är världsledande inom området 4-1BB och immunterapi och hans vetenskapliga expertis kommer att vara oerhört värdefull, både för vidareutvecklingen av våra projekt och i vår strävan att kunna erbjuda patienter förbättrade behandlingsmöjligheter.”

För ytterligare information var god kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-286 44 95
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2017, kl.08.30.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators läkemedelsportfölj innefattar de kliniska och prekliniska produktkandidaterna: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017, och ALG.APV-527, samt ett antal forskningsprojekt. I augusti 2015 utlicensierades de globala rättigheterna för utveckling och kommersialisering av den immunonkologiska antikroppen ADC-1013 till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 45 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, vänligen besök www.alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2017-09-13