Alligator Bioscience meddelar att bolaget inleder en prövarinitierad klinisk fas I-studie vid Erasmus MC University Medical Center i Rotterdam

Första patienten doserad i studie som utvärderar mitazalimab i kombination med cancervaccin till patienter med bukspottkörtelcancer

 

Lund, 8 november 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelade idag att bolaget inleder en klinisk proof-of-concept-studie i fas Ib för att bedöma säkerheten och effekten hos mitazalimab i kombination med MesoPher, ett dendritcellsvaccin under utprovning, till patienter med bukspottkörtelcancer. Studien ska ledas av forskare vid Erasmus MC University Medical Center Rotterdam i Nederländerna.

 

Den första patienten har doserats i den kliniska proof-of-concept-studien i fas I, REACtiVe-2, som ska rekrytera upp till 18 patienter med bukspottkörtelcancer. REACtiVe-2 ska utvärdera säkerheten och effekten hos Alligators mitazalimab, en andra generationens CD40 agonist, i kombination med cancervaccinkandidaten MesoPher, som består av autologa dendritceller laddade med allogent tumörlysat (PheraLys), till patienter med framskriden spridd bukspottkörtelcancer. Mitazalimab genomgår för närvarande en klinisk fas II-studie med patienter med bukspottkörtelcancer som samtidigt får cellgiftsbehandling. MesoPher, under utveckling av Amphera B.V., genomgår för närvarande en klinisk fas III-studie i patienter med mesoteliom och en fas II-studie i patienter med bukspottkörtelcancer. Den prövarunderstödda studien, REACtiVe-2, kommer att genomföras vid Erasmus MC University Medical Center Rotterdam. 

 

Den kliniska studien stöds av starka prekliniska data som nyligen publicerades i den välrenommerade tidskriften (peer-reviewed) ”Journal of Immunotherapy of cancer” (Lau SP, et al. J Immunother Cancer 2020). Den här studien visar att CD40-agonister i kombination med dendritceller laddade med allogent tumörlysat ger kraftfulla och signifikanta effekter på tumörer i modeller av bukspottkörtelcancer.

 

– Den här nya studien är ett viktigt steg på vägen för att utöka potentialen för mitazalimab i en patientpopulation med stora medicinska behov. Erasmus MC University Medical Center Rotterdam är den bästa tänkbara samarbetspartnern för den kliniska utvärderingen av mitazalimabs förmåga att förstärka responsen på ett lovande cancervaccin mot bukspottkörtelcancer, säger Alligators VD, Søren Bregenholt.

 

För mer information, kontakta:

Julie Silber, Investor Relations
Telefon: 046-540 82 23
E-mail: jur@alligatorbioscience.com

 

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience AB är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel. Alligators pipeline inkluderar de två nyckeltillgångarna mitazalimab, en CD40 agonist och ATOR-101, en 4-1BB agonist. Därutöver samutvecklar Alligator ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc., och flera ej offentliggjorda molekyler baserade på bolagets egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-PrimeTM tillsammans med MacroGenics Inc., samt nya läkemedelskandidater baserade på bolagets bispecifika plattform RUBYTM tillsammans med Orion Corporation. Utlicensierade program inkluderar AC101, i fas II-utveckling, till Shanghai Henlius Biotech Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotheus Inc. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

 

Uppdaterad 2022-09-19