Alligator Bioscience och BioArctic ingår forskningssamarbete inom det neurodegenerativa området

Lund den 4 maj 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att bolaget har ingått ett forskningssamarbete med BioArctic AB, ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Enligt avtalet kommer Alligator, i samarbete med BioArctic, använda bolagets egenutvecklade teknologier för antikroppsgenerering i syfte att utveckla nya produktkandidater.

”Vi är mycket glada över att BioArctic har sett styrkan i Alligators egenutvecklade antikroppsbibliotek som framgångsrikt har använts för att bygga upp Alligators serie av utvecklingsprogram inom immunonkologi. Tillämpningen av denna teknik inom det neurodegenerativa området visar på den breda användbarheten av vår kraftfulla teknologiplattform”, säger Malin Carlsson, tillförordnad VD på Alligator Bioscience.

”BioArctic fokuserar på att utveckla nya behandlingar för att hjälpa patienter med neurologiska sjukdomar. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Alligator och att använda deras antikroppsplattform för att utveckla nya antikroppsbaserade läkemedelskandidater med nya verkningsmekanismer”, säger Johanna Fälting, Vice President Head of Research vid BioArctic.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Malin Carlsson, tillförordnad VD
Telefon: 046-540 82 00
E-mail:
malin.carlsson@alligatorbioscience.com

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021, kl. 08:00.
 

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj fokuserar på de två prioriterade läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Därutöver bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2021-05-04