Förändring av arbetstagarrepresentant i Alligator Bioscience ABs styrelse

Alligator Bioscience AB (publ) meddelar idag att Tova Landström, PhD, Medical Science Director på Alligator, har utsetts till arbetstagarrepresentant, och Anette Sundstedt, PhD, Principal Scientist på Alligator, som arbetstagarsuppleant, i Alligator Bioscience AB:s styrelse från och med den 9 mars 2023.

Tova Landström började på Alligator 2021 och ersätter Laura von Schantz som lämnade sitt uppdrag den 14 februari 2023, efter att hon utsetts till CTO och medlem i ledningsgruppen.

Uppdaterad 2023-03-10