Förändring av arbetstagarrepresentant i Alligator Bioscience ABs styrelse

Alligator Bioscience AB (publ) meddelar idag att Anette Sundstedt, PhD, Principal Scientist på Alligator, har utsetts till arbetstagarrepresentant, och Karin Nordbladh, Director Clinical Operations på Alligator, som arbetstagarsuppleant, i Alligator Bioscience AB:s styrelse från och med den 5 juli 2023.

Anette Sundstedt började på Alligator 2021 och ersätter Tova Landström som lämnade sitt uppdrag den 26 maj 2023 av personliga skäl.

Uppdaterad 2023-07-05