Alligator meddelar poster-presentation om ATOR-1017 på SITC:s virtuella årsmöte 2021

Poster-presentation för att presentera förmågan hos ATOR-1017 att aktivera och rädda tumörinfiltrerande utmattade T-celler synergi med PD-1

Lund, 12 november 2021 – Alligator Bioscience AB (”Alligator” eller ”bolaget”) meddelade idag nya prekliniska data som gällande 4-1BB-antikroppen (CD137) ATOR-1017inklusive en uppdatering av den pågående fas I-studien. ATOR-1017, en lovande kandidat för immunterapi med en enorm potential att kombineras med andra immunmodulerande antikroppar, kommer att presenteras på Society for Immunotherapy Cancers (SITC) 36th Annual Meeting & Pre-Conference Programs den 10–14 november 2021.

– Genom att kombinera ATOR-1017 med antikroppar som blockerar PD-1 kan tumörinfiltrerande T-celler, i synnerhet utmattade tumörspecifika T-celler, aktiveras på ett effektivare sätt och potentiellt ge bättre effekt mot ett flertal olika cancertyper. Den funktionella aktiveringsprofilen för ATOR-1017 förväntas minimera risken för systemisk immunaktivering och toxicitet, genom att rikta ett kraftfullt immunsvar till immunceller i tumörvävnaden och tumördränerande lymfkörtlar. Det får stöd av tidiga data från den pågående, första fas I-studien i människa där ATOR-1017 har visat sig vara säker och tolereras väl. Resultaten stödjer ytterligare klinisk utveckling av ATOR-1017 i kombination med PD-1 blockerande antikroppar, säger Karin Enell Smith, PhD, MS, Principal Scientist på Alligator Bioscience.

Dessutom innehåller poster-presentationen data från kohorten som behandlas med 360 mg ATOR-1017 i den pågående kliniska fas 1-studien.

Titel: ATOR-1017, a second generation 4-1BB antibody with potential to

enhance efficacy of PD-1 therapies

Presentatör: Karin Enell Smith, PhD, MS

Virtuellt möte: E-Posters Session: Poster

Ovanstående poster-presentationer kommer att finnas tillgängliga online på www.alligatorbioscience.se lördagen den 13 november 2021.

För mer information, kontakta:

Julie Silber, Investor Relations
Telefon: 046-540 82 23
E-mail: 
jur@alligatorbioscience.com

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience AB är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel. Alligators pipeline inkluderar de två nyckeltillgångarna mitazalimab, en CD40-agonist, och ATOR-1017, en 4-1BB-agonist.  Därutöver samutvecklar Alligator ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc., och flera ej offentliggjorda molekyler baserade på bolagets egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-PrimeTM tillsammans med MacroGenics Inc., samt nya läkemedelskandidater baserade på bolagets bispecifika plattform RUBYTM tillsammans med Orion Corporation. Utlicensierade program inkluderar AC101, i fas II-utveckling, till Shanghai Henlius Biotech Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotheus Inc. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget i Medicon Village i Lund. För mer information, vänligen besök http://www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2021-11-12