Regulatorisk

Alligator Bioscience undersöker finansieringsalternativ för att stödja fas II-studier för Mitazalimab, fas II-förberedelser för ATOR-1017 samt utvecklingen av andra pipelinekandidater

Lund den 2 september 2021 – Alligator Bioscience AB (”Alligator” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Alligator, för att möjliggöra fortsatt utveckling, kommer att påbörja utvärdering av potentiella finansieringsalternativ, som kan innefatta utgivande av aktier. Alligators styrelse har utsett finansiella rådgivare och Bolaget har erhållit stöd från några utav Bolagets största aktieägare för fortsatt finansiering av Bolaget.

I syfte att ge Alligators nya och erfarna ledningsgrupp de rätta möjligheterna att utveckla Bolaget, är styrelsens nuvarande bedömning att rörelsekapitalet kommer att behöva stärkas för att möjliggöra fas II-studier för Mitazalimab, fas II-förberedelser för ATOR-1017 samt utvecklingen av andra pipeline-kandidater och allmänna verksamhetskostnader. Bolaget kommer nu att fortsätta dialogen med relevanta intressenter och utvärdera möjliga finansieringsalternativ, och kommer att återkomma till marknaden med mer information i sinom tid.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Søren Bregenholt, VD
Telefon: 046-540 82 00
E-mail: 
sbr@alligatorbioscience.com

Julie Silber, Investor Relations
Telefon: 046-540 82 23
E-mail: 
jur@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 september 2021, kl. 12:00

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar antikroppsbaserade cancerläkemedel för tumörriktad immunterapi. Projektportföljen innehåller två kliniska läkemedelskandidater: CD40- agonisten mitazalimab och 4-1BB-antikroppen ATOR-1017. Alligator utvecklar ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl baserad på bolagets egenutvecklade teknologiplattformen Neo-X-Prime™ tillsammans med MacroGenics Inc. Utlicensierade utvecklingsprogram omfattar AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Biotech Inc och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotherus Inc. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern (ATORX). Bolaget har sitt huvudkontor i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2022-09-19