Regulatorisk

Alligator Bioscience erhåller mångmiljonintäkt  –  AbClon-partner utnyttjar option

Lund den 7 november 2018 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att bolaget kommer att erhålla betalningar om mer än 30 miljoner kronor från det sydkoreanska partnerbolaget AbClon Inc. (”AbClon”). Detta efter att en tredje part, Shanghai Henlius Biotech, Inc. (“Henlius”) valt att utnyttja en option att utvidga omfattningen av avtalet från att gälla regionala rättigheter till att omfatta hela världen.

Henlius tecknade i oktober 2016 ett licensavtal med AbClon som omfattar patent- och marknadsrättigheter till den monoklonala HER2-antikroppen AC101 i Kina (Taiwan, Hong Kong och Macao inkluderat). Parterna har nu undertecknat en avtalsförändring i vilket Henlius kommer att utnyttja optionen att säkra globala utvecklings- och marknadsrättigheter för AC101.

Utnyttjandet av denna option utlöser en betalning om 10 miljoner dollar (ca 90 miljoner kronor) från Henlius till AbClon. Då Alligator via sitt dotterbolag Atlas Therapeutics AB har en andel i detta projekt är Alligator berättigat till 35 procent av AbClons intäkter från avtalet med Henlius. Betalningen till Alligator om 3,5 miljoner dollar (före utländsk skatt) kommer att ske i två delar, den första hälften kommer att betalas under 2018 och andra hälften under första halvåret 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-286 44 95
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2018, kl.17.00.

Om samarbetet med AbClon
Via Alligators dotterbolag Atlas Therapeutics AB innehas en andel i ett forskningsprojekt, Biosynergy, som drivs av det sydkoreanska bolaget AbClon. Alligator har inga omkostnader för detta projekt men har rätt till delar av eventuell framtida avkastning. Hittills har två delmålsbetalningar om sammanlagt 2,1 miljoner kronor erhållits i samband med en regional utlicensiering av en av AbClons produkter, HER2-antikroppen AC101.

Om AbClon Inc.
AbClon, med bas i Seoul, Sydkorea, bedriver forskning och utveckling av nya antikropps-läkemedel. Bolaget har för att snabba på upptäckten och utvecklingen av innovativa antikroppsläkemedel etablerat två teknologiplattformar, Novel Epitope Screening Technology (NEST) och en monoklonal antikroppsplattform (AffiMab).

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 ALG.APV-527 och ATOR-1144. ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2018-11-07