Regulatorisk

Alligator Bioscience: Första patienten doserad i ATOR-1015 klinisk fas I-studie

Doseskaleringsstudie inleds med nyskapande bispecifik CTLA-4-antikropp

Lund den 7 mars 2019 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar idag att den första patienten framgångsrikt doserats i fas I-studien av ATOR-1015, Alligators läkemedelskandidat för tumörriktad immunterapibehandling av cancer. ATOR-1015 är utformad med egenskaper som gör att den efter intravenös injektion ska kunna ansamlas i tumörområdet och selektivt utöva sin effekt där.

Studien, som kommer att omfatta fem olika kliniker i Sverige och Danmark, är en doseskaleringsstudie i upp till 53 patienter med spridd cancersjukdom. Det primära målet med studien är att undersöka säkerhet och tolerabilitet och att fastställa den rekommenderade dosen för efterföljande fas II-studier. Resultaten förväntas kunna avläsas under andra halvåret 2020.

“Jag kan med tillfredsställelse konstatera att ATOR-1015 är den första bispecifika tumörlokaliserande CTLA-4-antikroppen som någonsin har testats i klinik. Alligator intar härmed en tätposition i ett mycket hett forskningsområde. Även om immunaktivering genom CTLA-4 visat imponerande effekt i flera cancerformer är den samtidigt förknippad med svåra biverkningar. Vår förhoppning är att ATOR-1015 kommer att vara minst lika effektiv som Yervoy® och ha betydligt färre biverkningar”, sade Per Norlén, VD på Alligator Bioscience. ”Vi ser nu fram emot att följa utvecklingen och allt eftersom studien fortgår lära oss mer om denna läkemedelskandidat med målet att förbättra framtidens cancerbehandling.”

Som tidigare kommunicerats har Alligator utsett Theradex Oncology, ett globalt bolag med lång erfarenhet av klinisk utveckling av cancerläkemedel, som CRO (Contract Research Organization) för denna kliniska fas I-studie.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com  

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2019, kl.11.45.

Om ATOR-1015
ATOR-1015, till fullo ägd av Alligator, är en bispecifik CTLA-4-antikropp utvecklad för tumörriktad immunterapi, med ökad kapacitet för avdödning av regulatoriska T-celler. ATOR-1015 binder till två olika immunreceptorer, checkpoint-receptorn CTLA-4 och den co-stimulerande receptorn OX40. Immunaktiveringen är starkare i de områden där båda receptorerna uttrycks i hög grad, som i tumörområdet, vilket kan leda till minskade biverkningar.

Om Yervoy®
Yervoy innehåller den aktiva substansen ipilimumab, ett protein som hjälper kroppens immun-system att attackera och förstöra cancerceller. Yervoy är godkänt för behanding av framskridet melanom (en typ av hudcancer), samt för kombinationsbehanding av framskriden njurcellscancer och högmuterande tjocktarmscancer. Den globala försäljningen av Yervoy uppgick 2017 till totalt 1,2 miljarder US-dollar. (Källa: Fass.se, Cowen Therapeutics Outlook March 2018.)

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 och ATOR-1144. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 55 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com. 

ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc. för global utveckling och kommersialisering.

Uppdaterad 2019-03-07