Regulatorisk

Alligator Bioscience ingår immunonkologiskt forskningssamarbete och licensavtal med Orion Corporation

Lund den 18 augusti 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att bolaget har ingått ett forskningssamarbete och licensavtal med Orion Corporation, ett globalt läkemedelsbolag baserat i Finland, för att upptäcka och gemensamt utveckla nya bispecifika antikroppsbaserade cancerbehandlingar.

Forskningssamarbetet kommer vara inriktat mot att upptäcka nya bispecifika antikroppar riktade mot immunonkologiska mål som valts ut av Orion. Avtalet omfattar en möjlighet att utveckla tre bispecifika antikroppar. Enligt avtalet kommer Alligator Bioscience att använda sitt egenutvecklade antikroppsbibliotek och det bispecifika formatet RUBY™ för att utveckla nya immunonkologiska produktkandidater utifrån designkriterier framtagna av Orion.

Under den initiala forskningsdelen av samarbetet kommer Alligator Bioscience att erhålla en upfront-betalning och betalning för forskningsarbetet. Om Orion nyttjar sin möjlighet att fortsätta utvecklingen och kommersialiseringen av de resulterande produktkandidaterna, har Alligator Bioscience enligt avtalet, utöver försäljningsroyalties, dessutom rätt till milstolpesbetalningar på upp till 469 miljoner euro baserade på utveckling, godkännande och försäljning.

”Vi är mycket nöjda över det här samarbetet med Alligator Bioscience där vi ska utveckla nya immunonkologiska behandlingar som mobiliserar immunsystemet i syfte att eliminera cancerceller. Som verktyg ger bispecifika antikroppar många fördelar för nästa generations immunonkologiska behandlingar med förbättrad effekt, särskilt hos cancerpatienter som inte svarar på de behandlingar som finns tillgängliga idag”, säger Outi Vaarala, Senior Vice President R&D på Orion

"Vi är entusiastiska över detta gemensamma forskningsprogram som kombinerar Alligator Biosciences expertis inom immunonkologi-utveckling och upptäckt av antikroppar med Orions inblick i nya immunonkologiska tillvägagångssätt, och vi ser fram emot möjligheten att få arbeta med Orion”, säger Søren Bregenholt, VD för Alligator Bioscience. ”Avtalet validerar att Alligator Biosciences omfattande antikroppsbibliotek och vårt bispecifika format RUBY™ tillhandahåller en solid grund för att identifiera och utveckla förstklassiga terapeutiska antikroppar med utmärkta tillverkningsegenskaper".

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Alligator Bioscience
Søren Bregenholt, VD
Telefon: 046-540 82 00

E-mail: sbr@alligatorbioscience.com

Julie Silber, Investor Relations
Telefon: +46 46-540 82 23
E-mail:
jur@alligatorbioscience.com

Orion Corporation
Outi Vaarala, Senior Vice President, Research and Development
Telefon: +358 10 426 3472
E-mail: outi.vaarala@orionpharma.com

Tuukka Hirvonen, Investor Relations
Telefon: +358 10 426 2721
E-mail: tuukka.hirvonen@orion.fi

 
Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2021, kl. 08:00.

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar antikroppsbaserade cancerläkemedel för tumörriktad immunterapi. Projektportföljen innehåller två kliniska läkemedelskandidater: CD40-agonisten mitazalimab och 4-1BB-antikroppen ATOR-1017. Alligator utvecklar ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl baserad på bolagets egenutvecklade teknologiplattformen Neo-X-Prime™ tillsammans med MacroGenics Inc. Utlicensierade utvecklingsprogram omfattar AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Biotech Inc och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotherus Inc. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern (ATORX). Bolaget har sitt huvudkontor i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Om Orion

Orion är ett globalt finskt läkemedelsbolag. Orion utvecklar, tillverkar och marknadsför human- och veterinärmedicinska läkemedel och aktiva farmaceutiska ingredienser. Företaget utvecklar kontinuerligt nya läkemedel och behandlingsmetoder. Huvudsakliga terapiområden inom Orions läkemedelsforskning utgörs av neurologiska störningar, onkologi och andningssjukdomar, inom vilka Orion utvecklar inhalerade lungmedicin. Orions omsättning 2020 uppgick till 1 078 miljoner euro och företaget hade cirka 3 300 anställda vid årets slut. Orions A- och B -aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors. Orion har sitt huvudkontor i Esbo, Finland. För mer information, besök www.orion.fi

Uppdaterad 2021-08-18