Styrelseledamot i Alligator Bioscience AB avgår på egen begäran

Lund den 30 april 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att bolagets styrelseledamot Carl Borrebaeck, som avböjt omval inför ordinarie årsstämma den 1 juni 2021, har avgått ur styrelsen på egen begäran. 

Carl Borrebaeck är medgrundare till Alligator och har haft en betydande roll i bolagets utveckling och positionering som ett av de ledande bolagen inom immuno-onkologi. Carl Borrebaeck har varit styrelseledamot i Alligator sedan bolaget grundades 2001. 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Marie Svensson, CFO
 Telefon: 046 540 82 03
E-mail: marie.svensson@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2021, kl. 09:40.

 

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj fokuserar på de två prioriterade läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Därutöver bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2021-04-30