Alligator Bioscience och Aptevo Therapeutics meddelar dosering av den första patienten i klinisk fas 1-studie med ALG.APV-527

Studie som utvärderar säkerhet, tolerabilitet och klinisk aktivitet i solida tumörer som uttrycker 5T4

Lund, Sverige, och Seattle, Washington, 13 februari 2023 – Alligator Bioscience AB ("Alligator") (Nasdaq Stockholm: ATORX) och Aptevo Therapeutics ("Aptevo") (Nasdaq: APVO) meddelade idag att den första patienten har blivit doserad i bolagens fas 1-studie, som utvärderar ALG.APV-527 för behandling av solida tumörer som uttrycker tumörantigenet 5T4. ALG.APV-527 är en bispecifik antikropp med en tumörriktad 4-1BB agonistisk effekt och förmågan att specifikt stimulera antitumörspecifika T-celler och NK-celler som är involverade i tumörkontroll.

"Vi är mycket nöjda att kunna meddela att vi inleder en klinisk studie för att utvärdera ALG.APV-527 hos patienter med solida tumörer med hög förekomst av 5T4. För Aptevo innebär inledandet av ett andra kliniskt program att vi nu utvecklar terapier för behandling av både solida tumörer och hematologiska maligniteter – en strategisk vinst för vårt företag", säger Marvin White, koncernchef och Vd för Aptevo. "ALG.APV-527 är en lovande läkemedelskandidat, eftersom prekliniska studier visat att den har potential att aktivera viktiga immuncellspopulationer i tumörens mikromiljö, samtidigt som den uppvisar en gynnsam säkerhetsprofil. Vi ser fram emot att dela med oss av preliminära resultat, som vi räknar med kommer att vara tillgängliga under 2023."

"Starten av denna första fas 1-studie i patienter är en viktig milstolpe i utvecklingen av ALG.APV-527 och visar på den växande styrkan och effektiviteten i vårt partnerskap med Aptevo", säger Søren Bregenholt, PhD, Vd för Alligator Bioscience. "Det är också Alligators tredje tillgång i klinisk utveckling och vi är särskilt glada över att utvärdera dess tumörriktade 4-1BB-funktion med löfte om ett brett terapeutiskt fönster och, i likhet med ATOR-1017, en mycket differentierad säkerhets- och effektprofil jämfört med den första generationens 4-1BB-agonister."

ALG.APV-527 fas 1-studien är en öppen multicenterstudie som kommer att inkludera sex kohorter i en 3+3-design. Studien kommer att genomföras på upp till 10 kliniker i USA bland vuxna patienter med flera solida tumörtyper/histologier som sannolikt uttrycker 5T4-antigenet, inklusive (men inte begränsat till) icke småcellig lungcancer (NSCLC), cancer i magsäcken/gastro-esofagus samt huvud- och halscancer. ALG.APV-527 kommer att ges intravenöst varannan vecka. Studien kommer att utvärdera säkerhet och tolerabilitet, farmakokinetik, farmakodynamik och preliminär anti-tumöraktivitet hos ALG.APV-527.

Om ALG.APV-527
ALG.APV-527 är en bispecifik 4-1BB-agonist, som endast är aktiv vid samtidig bindning till 4-1BB och 5T4. Molekylen har potential att vara av klinisk nytta då 4-1BB har förmågan att stimulera de immunceller (antitumör-specifika T-celler) som är involverade i tumörbekämpning, vilket gör 4-1BB till ett synnerligen tilltalande mål för immunterapi av cancer. 5T4 är ett tumörassocierat antigen som uttrycks under fosterutvecklingen men även är överuttryckt på ett antal solida tumörer, däribland icke småcellig lungcancer (NSCLC), bröst-, huvud- och hals-, livmoderhals-, njur-, mag-, tjock- och ändtarmscancer.

Nyligen presenterades prekliniska studier i en expertgranskad publikation i Molecular Cancer Therapeutics, en tidskrift från American Association for Cancer Research (AACR). Studien, som belyser molekylens differentierade utformning som minimerar systemisk immunaktivering, och samtidigt möjliggör mycket effektiva tumörspecifika svar, visar på läkemedelkandidatens potenta aktivitet i prekliniska modeller. Artikeln finns tillgänglig via denna länk.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2023, kl. 14.05.

Uppdaterad 2023-02-13