Alligator meddelar poster-presentation om Neo-X-Prime™ och presenterar data om den ledande substansen med inriktning på CD40 och CEA under SITC:s virtuella årsmöte 2021

Poster-presentation för att presentera Neo-X-Prime™-plattformen som hjälper antigenpresenterande celler att på ett effektivt sätt stärka aktiveringen av T-cellsrespons mot tumörspecifika neo-antigener, med målet att övervinna PD-1-resistens i vissa tumörtyper

Lund, 12 november 2021 – Alligator Bioscience AB (”Alligator” eller ”bolaget”) meddelade idag att data som beskriver effekten och säkerheten hos Alligators ledande Neo-X-Prime™ bsAbs substans, med inriktning på CD40 och CEA, och visar hur molekylen tillgodoser viktiga behov inom immunonkologi kommer att presenteras virtuellt på Society for Immunotherapy Cancers (SITC) 36th Annual Meeting & Pre-Conference Programs den 10–14 november 2021.

– Vi är mycket glada för dessa data eftersom de understryker den gedigna potentialen hos vår egenutvecklade Neo-X-Prime™-plattform. Data visar att simultant CD40-engagemang och leverans av tumörexosomer som innehåller neo-antigener till antigenpresenterande celler ger en expansion av den tumörspecifika T-cellsrepertoaren, vilket resulterar i en kraftfull effekt på tumörerna. Det här är ytterligare ett steg i utvecklingen av vår plattformsteknik och vi är entusiastiska när det gäller de data som presenteras gällande vår ledande substans Neo-X- Prime™, som inriktar sig på CD40 och CEA, säger Karin Hagerbrand, PhD., Senior Scientist på Alligator Bioscience.

Titel: Neo-X-Prime bispecific antibodies targeting CD40 and tumor antigens promote cross-presentation of tumor exosome-derived neoantigen and induce superior anti-tumor responses compared to CD40 mAb

Presentatör: Karin Hagerbrand, PhD.

Virtuellt möte: E-Posters Session: Poster

Ovanstående poster-presentationer kommer att finnas tillgängliga online på www.alligatorbioscience.se lördagen den 13 november 2021.

För mer information, kontakta:

Julie Silber, Investor Relations
Telefon: 046-540 82 23
E-post: 
jur@alligatorbioscience.com

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience AB är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel. Alligators pipeline inkluderar de två nyckeltillgångarna mitazalimab, en CD40-agonist, och ATOR-1017, en 4-1BB-agonist. Därutöver samutvecklar Alligator ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc., och flera ej offentliggjorda molekyler baserade på bolagets egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-PrimeTM tillsammans med MacroGenics Inc., samt nya läkemedelskandidater baserade på bolagets bispecifika plattform RUBYTM tillsammans med Orion Corporation.Utlicensierade program inkluderar AC101, i fas II-utveckling, till Shanghai Henlius Biotech Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotheus Inc. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget i Medicon Village i Lund. För mer information, vänligen besök http://www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2021-11-12