Alligator Bioscience beviljas ytterligare substanspatent i Europa för mitazalimab

  • Nytt patent utökar skyddet för mitazalimab i Europa
  • Substanspatentet skyddar mitazalimab fram till 2038 (inkluderar möjlighet till förlängning)
  • Patentportföljen för mitazalimab inkluderar nu 48 godkända patent i flera territorier

Lund, Sverige – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att det europeiska patentverket (EPO) beviljat bolaget ytterligare ett patent baserat på EP patent nr. 3323834 som skyddar huvudkandidaten mitazalimab. Mitazalimab är en monoklonal antikropp som binder CD40, vilken för närvarande utvärderas i en fas 2-studie i första linjens behandling av bukspottkörtelcancer.

Patentet ”Anti-CD40 Antibodies, Uses and Methods” ger skydd för den kemiska sammansättningen för mitazalimab och andra monoklonala CD40-antikroppar fram till 2038 (inkluderar möjlighet till förlängning). Det nya patentet utökar skyddet för mitazalimab i Europa och innebär att patentportföljen för mitazalimab nu innehåller 48 godkända patent och 25 pågående patentansökningar. Dessa täcker flertalet territorier, däribland Europa, Nordamerika och Asien.

"Skyddet av immateriella rättigheter är en av de viktigaste fundamenten i vår affärsstrategi och utgör en stark grund för utvecklingen av våra läkemedel och kommersialiseringsplaner,” säger Søren Bregenholt, vd för Alligator Bioscience. ”Beviljandet av detta nya patent är ett betydande tillskott till vår patentportfölj, och ger ytterligare viktigt skydd av vår huvudkandidat i Europa. Det kommer också vid en utmärkt tidpunkt då mitazalimab gör stora avancemang både i kliniken och på sin väg mot marknadsgodkännande.”

Mitazalimab utvärderas i kombination med kemoterapin mFOLFIRINOX i fas 2-studien OPTIMIZE-1, i första linjens behandling av bukspottkörtelcancer. Studien går framåt enligt plan mot topline-avläsning tidigt i första kvartalet 2024.

Uppdaterad 2023-10-12