Alligator Bioscience tillkännager uppnådd milstolpe i samarbets- och licensavtalet inom immunonkologisk forskning som ingicks med Orion Corporation 2021

  • Technical Feasibility uppnådd, vilket utlöser en ny milstolpsbetalning till Alligator
  • Samarbetet syftar till att upptäcka och utveckla nya bispecifika antikroppar inom cancerindikationer, med hjälp av Alligators teknologier och det bispecifika formatet RUBY™

Lund, Sverige – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att de har uppnått Technical Feasibility i det andra programmet inom forskningssamarbetet och licensavtalet med Orion Corporation, vilket syftar till att upptäcka och utveckla nya bispecifika immunonkologiska produktkandidater.

Initieringen av det andra programmet tillkännagavs i januari 2023 och att Technical Feasbility nu uppnåtts säkerställer att det andra forskningssamarbetet fortsätter som planerat, vilket utlöser en ny milstolpsbetalning till Alligator.

I maj 2023 meddelade bolaget att Orion hade valt ut huvudkandidater från framtagna bispecifika antikroppar under det första programmet, och därmed utnyttjade sin möjlighet att fortsätta utvecklingen av dessa molekyler. Alligator fortsätter ta fram ytterligare data för att Orion ska kunna välja ut en slutlig utvecklingskandidat.

"Att uppnå Technical Feasibility är en viktig milstolpe i vårt samarbete med Alligator för att utveckla nya immunonkologiska behandlingar", säger Outi Vaarala, Senior Vice President, Innovative Medicines och R&D på Orion Corporation. "Vi fortsätter att göra mycket uppmuntrande framsteg mot att identifiera en slutlig produktkandidat för klinisk utveckling."

"Vårt partnerskap med Orion fortsätter att lyfta hur väl våra teknologiplattformar förmår generera och utveckla nya antikroppar, i synnerhet bispecifika antikroppar som endast aktiveras i närvaro av predefinierade proteiner, säger Søren Bregenholt, Vd för Alligator Bioscience. "Det är också ett utmärkt exempel på hur ett strategiskt samarbete kan öka antalet indikationer som vi kan fokusera på inom vår pipeline, utöka vår patienträckvidd och maximera värdet för vårt bolag och våra aktieägare."

Under det ursprungliga avtalet som ingicks 2021, använder Alligator Bioscience sina egenutvecklade antikroppsbibliotek och det bispecifika formatet RUBY™ för att utveckla nya immunonkologiska läkemedelskandidater mot målproteiner valda av Orion. Alligator är berättigade till milstolpsbetalningar baserade på utveckling, godkännande och försäljning, utöver försäljningsroyalties, om Orion fortsatt utvecklar och kommersialiserar de resulterande produktkandidaterna.

Uppdaterad 2023-07-31