Alligator Bioscience utökar ledningsgruppen

Chief Medical Officer och VP Discovery tillträder 1 januari 2018

Lund den 4 december 2017 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, meddelar idag att bolaget utökar ledningsgruppen och har utsett Charlotte A Russell, MD, PhD, till Chief Medical Officer och Docent Peter Ellmark till Vice President Discovery.

Dr. Russell kommer att leda Alligators kliniska team i utvecklingen av bolagets immunonkologiska projekt fram till ”proof-of-concept” i cancerpatienter. Närmast i tid ligger att under 2018 föra den bispecifika läkemedelskandidaten ATOR-1015 in i kliniska studier. Dr. Russell är läkare med specialistexamen i Hematologi och Internmedicin och ansluter till Alligator från Genmab A/S i Danmark där hon idag är Senior Medical Director. Hon kommer att tillträda sin tjänst den 1 januari 2018.

Dr Ellmark, för närvarande Principal Scientist på Alligator, har utsetts till Vice President Discovery. Han kommer att leda Alligators forskning kring nya koncept för tumörriktad immunterapi inom bolagets tidiga utvecklingsprojekt. Dr. Ellmark tillträder sin nya position den 1 januari 2018.

För att ytterligare stödja Alligators expansion har Cecilia Hofvander rekryterats som Director Investor Relations & Communications, för att ansvara för investerarfrågor framöver. Cecilia ersätter Rein Piir, deltidskonsult VP Investor Relations.

“Vi är väldigt glada över dessa viktiga tillskott till ledningsgruppen och ser fram emot att välkomna Charlotte till Alligator. Charlotte och Peter tillför en bred klinisk och vetenskaplig expertis vilket kommer att vara av största vikt för att öka värdet i bolaget”, sade Per Norlén, VD på Alligator. ”Jag vill tacka Rein Piir för hans värdefulla bidrag under noteringsprocessen och under den första tiden som publikt bolag”.

För ytterligare information var god kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-286 44 95
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2017, kl.08.30.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas (ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och ALG.APV-527) samt ett antal tidiga forskningsprojekt. ADC-1013 (JNJ-64457107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 45 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2017-12-04