Alligator Bioscience presenterar poster om ATOR-4066, en bispecifik Neo-X-Prime-antikropp, vid årsmötet för SITC 2023

  • Presentationen belyser ATOR-4066s överlägsna anti-tumöreffekt och bekräftar att aktivering av celler som uttrycker CD40 är beroende av samtida bindning till CEACAM5
  • Data visar på ett immunologiskt minne in vivo och homologa tumörer utrotas vid upprepad tumörintroduktion
  • ATOR-4066s effekt ökar då den kombineras med anti-PD-1
  • Data ger starkt stöd för ATOR-4066s potential som monoterapi och som kombinationspartner till checkpointhämmare

Lund, Sverige – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att bolaget presenterar en poster om ATOR-4066, en bispecifik Neo-X-Prime™-antikropp som binder CD40 och CEACAM5, vid årsmötet för SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) 2023, vilket hålls i San Diego mellan 1-5 november, 2023.

Presentationen, med titeln "Combination treatment with ATOR-4066, a Neo-X-Prime™ bispecific antibody targeting CD40 and CEACAM5, and anti-PD-1 reverses T cell exhaustion in vitro", beskriver hur tumörmodeller som uttrycker CEACAM5 använts för att studera anti-tumöreffekten hos ATOR-4066 och för att analysera induceringen av ett immunologiskt minne in vivo.

Presentationen belyser följande:

  • ATOR-4066 har en överlägsen anti-tumöreffekt jämfört med en monospecifik CD40-antikropp
  • ATOR-4066-inducerad aktivering av celler som uttrycker CD40 är beroende av samtida bindning till CEACAM5, och avsaknad av aktivering i frånvaro av CEACAM5 indikerar potential för ett brett terapeutiskt fönster
  • ATOR-4066 är en väl positionerad antikropp, med utmärkande fördelar jämfört med andra CD40- eller CEACAM5-riktade terapier, däribland en stark antitumör-effekt in vivo, även i större tumörer med ett heterogent uttryck av CEACAM5
  • ATOR-4066 inducerar ett immunologiskt minne in vivo och utrotar homologa tumörer vid upprepad tumörintroduktion
  • Kombinationen av ATOR-4066 och anti-PD-1 in vitro i en s.k. mixed lymphocyte reaction assay[1] uppvisar en tydlig synergistisk effekt, genom ökning av interferon gamma-produktion, ett tecken på reaktivering av utmattade T-celler
  • I dissocierade tumörceller från patienter med magcancer inducerade ATOR-4066 aktivering av ett flertal immuncellspopulationer som infiltrerar tumörer (däribland B-celler, makrofager och T-celler).

"Att få vårt abstract godkänt och presenterat vid detta prestigefulla årsmöte för SITC är ett bekräftande både för potentialen hos ATOR-4066 och det idoga arbete som görs av Alligators forskare,” sade Søren Bregenholt, Vd på Alligator Bioscience. ”Dessa data betonar vilken potential ATOR-4066 har att stärka den immunologiska responsen i tumörer, både som monoterapi och som en kombinationspartner med checkpointhämmare, och vi fortsätter arbetet för att ta ATOR-4066 mot kliniken.

Information om posterpresentationen
Nummer på abstract: 837
Titel: Combination treatment with ATOR-4066, a Neo-X-Prime™ bispecific antibody targeting CD40 and CEACAM5, and anti-PD-1 reverses T cell exhaustion in vitro
Datum och tid: Fredag, 3 november 2023, 9.00 – 19.00 PDT
Presentatör: Ida Uddbäck, Scientist, Alligator Bioscience
Plats: Exhibit Halls A and B1, San Diego Convention Center

[1] Mixed lymphocyte reaction (MLR) – ett test för att bedöma ett immunsvar på cellulär nivå.

Uppdaterad 2023-11-03