Alligator Bioscience AB presenterar på Redeye Life Science Seminar 24 november 2017

Lund den 21 november 2017 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, presenterar bolaget på fredag den 24 november 2017 (kl.10.15) på Redeye Life Science Seminar på Haymarket i Stockholm. Presentationen livesänds och kan följas på www.redeye.se.

Presentationen kommer även i efterhand att finnas tillgänglig på www.redeye.se samt på bolagets sida i Redeye Universe (www.redeye.se/company/alligator-bioscience).

För ytterligare information var god kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications

Telefon: 046-286 44 95
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2017, kl.13.30.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas (ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och ALG.APV-527) samt ett antal tidiga forskningsprojekt. ADC-1013 (JNJ-64457107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 45 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2017-11-21