Save the date: Alligator Bioscience arrangerar kapitalmarknadsdag i Stockholm den 29 maj 2018

Lund den 18 april 2018 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, kommer att arrangera en kapitalmarknadsdag i Stockholm tisdagen den 29 maj 2018 för investerare, analytiker och media.

Kapitalmarknadsdagen kommer att ge en detaljerad uppdatering kring Alligators projektportfölj samt blicka framåt i utvecklingen av antikroppsbaserade immunonkologiska läkemedel.

Programmet börjar kl.14.00, med registrering från kl.13, och avslutas med mingel kl.17.00. Eventet kommer att äga rum på GT30, lokal Turbinen, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Presentationerna kommer att hållas på engelska och webbsändas live för de som inte kan delta på plats. Film och presentationsbilder kommer sedan att finnas tillgängliga på Alligators hemsida www.alligatorbioscience.com.

Om du önskar anmäla dig går det bra via e-mail till anmalan@alligatorbioscience.com. Märk anmälan med ”CMD 29 maj”. 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-286 44 95
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2018, kl.14.30.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fyra läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och ALG.APV-527. ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2018-04-18