Regulatorisk

Nyemission och återköp av C-aktier för prestationsbaserat aktiesparprogram

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 juni 2021 har styrelsen i Alligator Bioscience AB (”Alligator”) beslutat att emittera och därefter omedelbart återköpa 949 850 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med det prestationsbaserade aktiesparprogrammet LTI 2021 som antogs av årsstämman den 1 juni 2021.

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 juni 2021 har styrelsen i Alligator beslutat om riktad nyemission av 949 850 C-aktier till DNB Bank ASA, filial Sverige (”DNB”). Teckningskursen uppgår till 0,40 kronor per aktie, vilket motsvarar aktiernas kvotvärde. Vidare har styrelsen beslutat att omedelbart återköpa samtliga 949 850 C-aktier från DNB till samma pris som teckningskursen.

Syftet med att emittera och återköpa C-aktier är att, sedan C-aktierna omvandlats till stamaktier, säkerställa leverans av matchnings- och prestationsaktier till anställda i Alligator som deltar i det prestationsbaserade aktiesparprogrammet LTI 2021 som antogs av årsstämman den 1 juni 2021. Tilldelning av matchnings- och prestationsaktier i LTI 2021 kommer att ske inom 60 dagar efter den 30 september 2024.

Alligator innehar sedan tidigare inga C-aktier. C-aktier berättigar till en tiondels röst vardera och saknar rätt till vinstutdelning.

För mer information:
Julie Silber, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 23

E-mail: jur@alligatorbioscience.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2022 kl. 18:00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel. Alligators pipeline inkluderar de två nyckeltillgångarna mitazalimab, en CD40-agonist, och ATOR-1017, en 4-1BB-agonist. Därutöver samutvecklar Alligator ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc., och flera ej offentliggjorda molekyler baserade på bolagets egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-PrimeTM tillsammans med MacroGenics Inc., samt nya läkemedelskandidater baserade på bolagets bispecifika plattform RUBYTM tillsammans med Orion Corporation. Utlicensierade program inkluderar AC101, i fas II-utveckling, till Shanghai Henlius Biotech Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotheus Inc. Alligator Biosciences aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget i Lund.

För mer information, vänligen besök alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2022-03-22