Alligator Bioscience: Prekliniska data bekräftar “best-in-class”-profil för ATOR-1017

–        Unik bindningsprofil med korsbindande egenskaper
–        Muntlig presentation på Protein Engineering Summit i Boston, USA

Lund den 3 maj 2018 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, presenterar prekliniska data för läkemedelskandidaten ATOR-1017 vid den vetenskapliga konferensen Protein Engineering Summit (PEGS) 14th Annual Meeting i Boston, USA. ATOR-1017 är en monoklonal antikropp som aktiverar den co-stimulerande receptorn 4-1BB på T-celler i tumörområdet och som utvecklas för behandling av spridd cancer.

Data bekräftar att ATOR-1017 har en “best-in-class”-profil, med potential för ökad effektivitet och tumörriktad immunaktivering.

ATOR-1017 är beroende av korsbindning till Fc-gamma-receptorer. Detta innebär att den måste binda till både 4-1BB och Fc-receptorer för full aktivering. Både 4-1BB och Fc-gamma-receptorer uttrycks i hög grad i vissa tumörer och skulle kunna användas som biomarkörer för effekt. Patienter som överuttrycker dessa receptorer bör svara bättre på behandling med ATOR-1017, och dessutom få starkare immunaktivering i tumörerna jämfört med i resten av kroppen. Sammantaget ger detta stöd för att ATOR-1017 har potential för en överlägsen nytta/risk-profil.

“Dessa prekliniska data är mycket lovande. ATOR-1017 har en ideal profil för att ge kraftfull effekt och minimala biverkningar. Detta är helt i linje med Alligators strategi att bygga en portfölj av tumörriktade immunterapier”, sade Christina Furebring, SVP Research på Alligator Bioscience.

Idag kl. 22.20 (kl.16.20 lokal tid) håller Dr Peter Ellmark, VP Discovery på Alligator, ett föredrag med titeln: “Tumor-directed targeting of Effector T cells and Regulatory T cells”. Dr Ellmark ansvarar för programpunkten “Agonist Immunotherapy Targets” på PEGS.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-286 44 95
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018, kl.15.00.

Om ATOR-1017
ATOR-1017 är en immunaktiverande antikropp (IgG4) som binder till den co-stimulerande receptorn 4-1BB på tumörspecifika T-celler och NK-celler. 4-1BB har förmåga att aktivera de immunceller som är involverade i tumörbekämpning, vilket gör 4-1BB till ett synnerligen attraktivt mål för immunterapi av cancer.

ATOR-1017 skiljer sig tydligt från andra 4-1BB-antikroppar, dels genom sin unika bindningsprofil och dels genom att den immunaktiverande funktionen är beroende av korsbindning till så kallade Fc-gamma-receptorer på immunceller. Målet är en effektiv tumörriktad immunaktivering med minimala biverkningar.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fyra läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och ALG.APV-527. ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2018-05-03