Regulatorisk

Alligator Bioscience presenterar lovande immunonkologidata på USA-konferens; – Stark ny preklinisk dokumentation för ADC-1013 och ATOR-1015

Lund, Sverige – Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX) presenterade idag på PEGS Third Annual Agonist Immunotherapy Targets-konferensen i Boston nya prekliniska data för den immunonkologiska CD40-antikroppen ADC-1013, och för den av bolaget helägda bispecifika OX40- och CTLA-4-bindande antikroppen ATOR-1015. Dr Peter Ellmark, Principal Scientist på Alligator, gav en muntlig presentation med titeln “Tumor-Directed Immunotherapy – Tumor-Localized Immune Activation Using TNFR-SF Agonistic Antibodies”.

Alligator kommer att hålla en livesänd webcast för analytiker, investerare och media fredagen den 5 maj 2017 kl.13.30, för att diskutera resultaten.

ADC-1013, utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., visades ge synergistiska anti-tumöreffekter i kombination med PD-1-receptorblockad i en preklinisk blåscancermodell. Vidare visades ADC-1013 ha potential att förstärka effekten av cancervaccin i en lymphommodell.

”Dessa nya data visar att ADC-1013 skulle kunna verka synergistiskt med andra immunterapier, såsom PD-1-blockerare och cancervaccin, och ger stora förhoppningar för det kliniska programmet,” säger Per Norlén, VD på Alligator Bioscience, i en kommentar.

Vidare har verkningsmekanismen för ATOR-1015 bekräftats både in vitro och in vivo med påvisande av tumörriktad immunaktivering. ATOR-1015 aktiverade effektor-T-celler och hämmade regulatoriska T-celler i tumörer, men inte på andra platser i kroppen. Därutöver påvisades anti-tumöreffekter i flera olika tumörmodeller och slutligen presenterades ett starkt datapaket avseende utvecklingsegenskaper inkluderande hög löslighet och termostabilitet och högt utbyte vid produktion.

“Den tumörriktade immunaktiveringen som påvisats för ATOR-1015 är anmärkningsvärd och den förväntade verkningsmekanismen har konfirmerats. Data indikerar tydligt att immunaktiveringen är lokaliserad till tumörmiljön. Målet att kunna tillföra klinisk effekt utan att väsentligt öka risken för biverkningar tycks vara inom räckhåll och vi ser med stor tillförsikt fram emot att påbörja den kliniska utvecklingen under 2018,” sammanfattade Per Norlén.

Webcast
Denna webcast sänds live via nedanstående länk och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida 30 minuter efter avslutad livesändning.

https://tv.streamfabriken.com/2017-05-05-alligator-bioscience-pressconference

Telefonnummer för deltagare från:
Europa: +442030089803
Sverige:+46856642696
USA: +18558315946

För ytterligare information var god kontakta:
Per Norlén, CEO
Telefon: + 46 46 286 42 80 (växel)
E-mail: per.norlen@alligatorbioscience.com

Rein Piir, VP Investor Relations
Telefon: +46 708 537292
E-mail: rein.piir@alligatorbioscience.com

Per-Olof Schrewelius, CFO
Telefon: +46 46 286 42 85
E-mail: per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017 klockan 20:20 (CET).

Om Alligator
Alligator är ett publikt svenskt bioteknologibolag som utvecklar tumörriktade antikroppar för immunterapi av cancer. Alligators läkemedelsportfölj innefattar kliniska och preklinska produktkandidater: ADC-1013, ATOR-1015, och ATOR-1016, samt ett antal forskningsprojekt. I augusti 2015 utlicensierades de globala rättigheterna för utveckling och kommersialisering av ADC-1013 till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag 40 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, vänligen besök www.alligatorbioscience.se.

Om ADC-1013
ADC-1013 är en immunaktiverande antikropp riktad mot CD40, en receptor på antigenpresenterande celler som exempelvis dendritceller. Den funktionella aktiviteten av ADC-1013 har undersökts i så kallade in vitro- och in vivo-modeller där aktivering av CD40 på dendritceller leder till en dramatisk ökning av antalet effektor-T-celler som attackerar tumören. Dessutom förväntas detta skapa ett tumörspecifikt minne som kan leda till långvarig immunitet mot cancern.

Om ATOR-1015
ATOR-1015 är en helägd bispecific antikropp utvecklad för tumörriktad immunterapi av metastaserande cancer. ATOR-1015 binder till två olika receptorer i immunsystemet, checkpoint-receptorn CTLA-4, och den co-stimulerande receptorn OX40. Den bispecifika antikroppen har utvecklats i syfte att öka immunsystemets kraft genom att slå ut hämmande funktioner som regulatoriska T-celler. Immunaktiveringen är dessutom förstärkt i tumörområdet där båda målmolekylerna uttrycks, vilket förväntas begränsa risken för immunbiverkningar.

Uppdaterad 2017-05-04