Regulatorisk

Alligator Bioscience presenterar ATOR-1015 på ASCO: Ytterligare positiva fas I-data för den bispecifika CTLA-4 x OX40-antikroppen

Lund den 29 maj 2020 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar att bolaget idag presenterar ytterligare data från den pågående kliniska fas I-studien med den bispecifika läkemedelskandidaten ATOR-1015 som utvecklas för tumörriktad behandling av spridd cancer. Presentationen sker på den vetenskapliga konferensen ASCO (American Society of Clinical Oncology) Annual Meeting, som i år hålls virtuellt.

Resultaten från utvärderingen av doser upp till och med 600 mg (ca 10 mg/kg) visar att ATOR-1015 tolereras väl, och doseskaleringen har gått vidare till 750 mg (12,5 mg/kg). 21 patienter med varierande cancerformer (tjocktarmscancer, ögonmelanom, bukspottkörtelcancer, äggstockscancer, gallgångscancer, magcancer och melanom) har behandlats och utvärderats avseende säkerhet. Biverkningarna av behandlingen var generellt milda och övergående. Inga allvarliga immunrelaterade eller dosbegränsande biverkningar har rapporterats.

“Resultaten som presenteras på ASCO ger ytterligare stöd för den fortsatta utvecklingen av ATOR-1015 som ett säkrare och mer effektivt läkemedel än dagens behandlingsalternativ vid spridd cancersjukdom. Vi ser därför mycket fram emot att driva ATOR-1015 vidare in i effektstudier”, säger Per Norlén, vd på Alligator Bioscience.

Då ATOR-1015 uppvisar en mycket lovande säkerhetsprofil kommer doseskaleringen att fortsätta på ännu högre doser än förväntat. Detta beräknas dock inte påverka planen för en första effektutläsning i melanom-patienter som kan ske redan i slutet av 2021.

Posterpresentationen på ASCO med titeln “A first-in-human phase I study in patients with advanced and/or refractory solid malignancies to evaluate the safety of ATOR-1015, a CTLA-4 x OX40 bispecific antibody” är tillgänglig på bolagets hemsida www.alligatorbioscience.com.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020, kl. 14.00.

Om ATOR-1015 fas I-studien
Fas I-studien med ATOR-1015 är en doseskaleringsstudie i patienter med spridd cancer (NCT03782467). Det primära målet med studien är att undersöka säkerhet och tolerabilitet och fastställa maximalt tolererbar dos (MTD)/rekommenderad dos för efterföljande effekt-studier. Första patienten doserades i mars 2019 och efter att den maximalt tolererbara dosen eller rekommenderad dos för fas II fastställts planeras vidare klinisk utveckling av ATOR-1015, primärt för behandling av spridd hudcancer.

Om ATOR-1015
ATOR-1015, till fullo ägd av Alligator, är en bispecifik CTLA-4-antikropp utvecklad för tumörriktad immunterapi, med ökad kapacitet för avdödning av regulatoriska T-celler. ATOR-1015 binder till två olika immunreceptorer, checkpoint-receptorn CTLA-4 och den co-stimulerande receptorn OX40. Immunaktiveringen är starkare i de områden där båda receptorerna uttrycks i hög grad, som i tumörområdet, vilket kan leda till minskade biverkningar.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedels-kandidater i klinisk och kliniknära utvecklingsfas: mitazalimab, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 (i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc.) och AC101 (i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc.). Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2020-05-29