Alligator Bioscience bjuder in till webbsänd presentation av bolagets bokslutskommuniké för 2017

Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) – Den 16 februari 2018 klockan 08:00 offentliggör Alligator Bioscience sin bokslutskommuniké för 2017. Bolaget bjuder in till en webbsänd presentation av bokslutskommunikén samma dag klockan 13:15. VD Per Norlén är värd för presentationen som kommer att hållas på engelska.

Tid: kl. 13:15 (CET) fredagen den 16 februari 2018.

För att delta i konferensen, var god använd följande telefonnummer:

SE: +46856642664

UK: +442030089802

US: +18558315945

Sändningen går också att nå via följande länk:  
https://tv.streamfabriken.com/alligator-bioscience-q4-2017

Telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida efter avslutad konferens: http://www.alligatorbioscience.com.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-286 44 95
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2018, kl.13.30.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fyra läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och ALG.APV-527. ADC-1013 (JNJ-64457107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedels-företagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2018-02-12