Alligator Bioscience presenterar på 20th Annual Rodman & Renshaw Global Investment Conference

Lund den 30 augusti 2018 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, meddelar idag att bolaget kommer att delta som presenterande bolag på investerarkonferensen the 20th Annual Rodman & Renshaw Global Investment Conference, ett samarrangemang med H.C. Wainwright & Co., LLC. Konferensen pågår den 4-6 september på St. Regis New York Hotel i New York, USA.  

VD Per Norlén kommer att ge en statusöversikt över bolaget under företagspresentationen och även delta i enskilda möten med investerare som är registrerade på konferensen.

Event: Företagspresentation vid 20th Annual Rodman & Renshaw Global Investment Conference
Datum: 6 september 2018
Tid: kl. 21.25-21.50 CEST (15.25-15.50 lokal tid)
Plats: Library (2 vån); the St. Regis New York Hotel i New York City, USA

Presentationen kommer att webbsändas live. För att lyssna på presentationen, vänligen använd följande direktlänk: http://wsw.com/webcast/rrshq28/atorx/ eller besök www.rodmanevents.com. Webbsändningen finns tillgänglig i 90 dagar efter presentationen.

För ytterligare information vänligen kontakta:  
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-286 44 95
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018, kl.14.00.  

Om Alligator Bioscience  
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fyra läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och ALG.APV-527.

ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedels-företagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2018-08-30