Alligator Bioscience: ATOR-1017 skapar långvarig immunitet – nya prekliniska data presenteras på SITC 34th Annual Meeting

Lund den 6 november 2019 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar idag att bolaget kommer att presentera nya prekliniska data som visar att läkemedelskandidaten ATOR-1017 kan inducera ett långvarigt immunologiskt minne, vilket är av stor betydelse för framtida patienter. Resultaten kommer att presenteras på den pågående vetenskapliga konferensen Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) 34th Annual Meeting. ATOR-1017 utvecklas för behandling av spridd cancer.

Data visar även att behandling med ATOR-1017 aktiverar immunsystemet i tumörområdet men inte systemiskt. De prekliniska resultaten stödjer en tumörriktad aktivitet hos ATOR-1017 som avser att fokusera immunattacken mot tumören i syfte att öka effekten och samtidigt minimera biverkningar för patienten. En klinisk fas I-studie med ATOR-1017 är under uppstart med förväntad dosering av den första patienten inom kort.

”Dessa prekliniska data ger ett starkt stöd för ATOR-1017:s förmåga att generera ett kraftfullt och långvarigt immunsvar och till och med ge immunitet mot cancer. Detta är vår fjärde läkemedelskandidat som går in i klinik och med dess unika tumörriktade profil fortsätter vi härmed att utveckla nästa generationens immunterapier mot cancer”, säger Per Norlén, vd på Alligator Bioscience.

Den kommande fas I-studien är en dosbestämningsstudie i patienter med spridd cancer och är första gången ATOR-1017 utvärderas i människa. Studien kommer att genomföras på tre olika kliniker i Sverige och omfatta upp till 50 patienter. Det primära målet med studien är att undersöka säkerheten och tolerabiliteten för ATOR-1017 och fastställa en rekommenderad dos för efterföljande fas II-studier.

Karin Enell Smith, Senior Scientist på Alligator Bioscience, kommer lördagen den 9 november presentera en poster med titeln “ATOR-1017, a 4-1BB antibody developed for tumor-directed immunotherapy of cancer” på SITC 34th Annual Meeting i National Harbor, Maryland, USA. Postern kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.alligatorbioscience.com på dagen för presentationen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2019, kl.14.00.

Om ATOR-1017
ATOR-1017 är en immunaktiverande antikropp (IgG4) som binder till den co-stimulerande receptorn 4-1BB (även känd som CD137) på tumörspecifika T-celler och NK-celler. 4-1BB har förmåga att aktivera de immunceller som är involverade i tumörbekämpning, vilket gör 4-1BB till ett synnerligen attraktivt mål för immunterapi av cancer. ATOR-1017 skiljer sig tydligt från andra 4-1BB-antikroppar, dels genom sin unika bindningsprofil och dels genom att den immunaktiverande funktionen är beroende av korsbindning till så kallade Fc-gamma-receptorer på immunceller. Målet är en effektiv tumörriktad immunaktivering med minimala biverkningar.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar sex läkemedels-kandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: mitazalimab (ADC-1013), ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 (i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc.), ATOR-1144 och AC101 (i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc.). Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 55 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2019-11-06