Alligator Bioscience meddelar positiva säkerhetsdata från 900 mg doskohorten i doseskaleringsstudien med ATOR-1017 hos patienter med spridd solid cancer

• ATOR-1017 uppvisade utmärkta säkerhets och tolerabilitetsdata vid doser upp till och med 900 mg • Stabil sjukdom som bästa svar på behandling bekräftar tecken på kliniska fördelar • Patientrekrytering avslutad, och härmed är den planerade doseskaleringen komplett utan någon dosbegränsande toxicitet

Lund, Sverige, 30 september 2022 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag positiva säkerhetsdata från 900 mg doskohorten i den första kliniska fas 1-studien med ATOR-1017, bolagets läkemedelskandidat riktad mot 4-1BB (CD137), vilken utvärderas som en tumörriktad behandling för spridd solid cancer.

Resultaten visar inga signifikanta säkerhetsproblem för doser upp till och med 900 mg, med långvarig stabil sjukdom som bästa svar på behandling, vilket bekräftar tidigare rapporterade indikationer på kliniska fördelar. Ingen dosbegränsande toxicitet har påvisats och därmed har den högsta tolererade dosen inte uppnåtts.

Patientrekryteringen har nu avslutats i fas 1-studien med ATOR-1017, en öppen doseskaleringsstudie på patienter med histologiskt bekräftad, avancerad och/eller refraktär solid cancer (NCT04144842). Studiens primära mål, att etablera ATOR-1017:s säkerhet och tolerabilitet i terapeutiska doser, har uppnåtts framgångsrikt. Två patienter är kvar i studien, då de drar fortsatt nytta av behandlingen med ATOR-1017.

Dessa data från 900 mg doskohorten, den högsta dosen utvärderad i studien, bekräftar den goda säkerhetsprofilen hos ATOR-1017”, säger Søren Bregenholt, PhD, VD på Alligator Bioscience. ”För samtliga dosnivåer av ATOR-1017 har vi observerat aktivering av T-celler i blodet och ökade halter av löslig 4-1BB, ett tecken på biologisk aktivitet och bekräftande av verkningsmekanism, vilket fortsatt validerar behandlingspotentialen för läkemedelskandidaten i solida tumörer. Fas 1-studien har nu framgångsrikt uppfyllt sitt mål och gör oss väl positionerade för fortsatt klinisk utveckling.”

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2022, kl. 11:00.

Uppdaterad 2022-09-30