Alligator Bioscience arrangerar kapitalmarknadsdag idag den 29 maj

Möt framtiden för antikroppsbaserade immunonkologiska läkemedel

Lund den 29 maj 2018 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, anordnar idag en kapitalmarknadsdag i Stockholm. 

Kapitalmarknadsdagen äger rum på GT 30, Grev Turegatan 30 i Stockholm. Programmet börjar kl.14.00 med registrering från kl.13.00.  

Agenda för dagen: 

  1. WELCOME | Charlotte Stjerngren, Moderator 
  2. INTRODUCTION | Per Norlén, CEO 
  3. THE ALLIGATOR STORY | Carl Borrebaeck, Co-founder 
  4. NAVIGATING COMPLEXITY | Peter Ellmark, VP Discovery 
  5. ADC-1013 OCH ATOR-1015 | Charlotte Russell, CMO 

Paus 15.30 

  1. ATOR-1017 OCH ALG.APV-527 | Christina Furebring, SVP Research 
  2. MARKET OVERVIEW | Anu Balendran, VP Business Development 
  3. FINANCE | Per-Olof Schrewelius, CFO 
  4. CONCLUSION | Per Norlén, CEO 
  5. Q&A | Charlotte Stjerngren, Moderator 

Moderator är Charlotte Stjerngren, tidigare finansanalytiker och chefredaktör för ekonomikanalen EFN. 

Presentationerna kommer att hållas på engelska och webbsändas live för de som inte kan delta på plats. Eventet kommer att finnas tillgängligt på Alligators hemsida www.alligatorbioscience.com även i efterhand. 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications 
Telefon: 046-286 44 95 
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018, kl.07.30. 

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fyra läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och ALG.APV-527. ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com. 

Agendan finns även i bifogad pdf. 

Uppdaterad 2018-05-29