Alligator Bioscience medverkar på Redeyes Fight Cancer Seminar 2021

Lund den 21 januari 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar att bolaget kommer medverka på Redeyes Fight Cancer Seminar 2021 idag den 21 januari där vd Per Norlén kommer att ge en verksamhetsuppdatering och en djupare inblick i bolagets fokusering mot kliniska utvecklingsprogram.

Alligator Bioscience presenterar kl. 13:25. Presentationen livesänds och kan följas på https://www.redeye.se/events/801699/fight-cancer-2020 där presentationen även i efterhand kommer finnas tillgänglig. Presentationen kommer även finnas tillgänglig i efterhand på Alligators hemsida www.alligatorbioscience.com.   

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 januari 2021, kl. 11:00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj fokuserar på de två prioriterade läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Därutöver bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2021-01-21