Alligator utökar immunonkologi-samarbete med Stanfords Universitet

Lund, Sverige – Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX), ett bioteknologibolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer, meddelade idag att forskningssamarbetet med Stanfords universitet har utökats i syfte att ytterligare stärka Alligators strategiska satsning på biomarkörer.

Målsättningen med samarbetet är att med hjälp av biomarkörer förutsäga klinisk effekt av Alligators produktkandidater. Långsiktigt kan detta komma patienter till nytta genom att möjliggöra val av bästa behandlingsalternativ baserat på biomarköranalys. Stanfords expertis inom immunonkologi och inom RNA-sekvensering och proteomik är avgörande för identifiering av optimala biomarkörer och för strategins framgång.

Alligator har samarbetat med Stanford sedan 2014 och byggt vidare på deras pionjärarbete inom immunonkologi. Professor Dean Felsher leder arbetet från Stanfords sida. Dr Felsher är expert på hur onkogener gör det möjligt för cancerceller att undgå immunsystemets övervakning och hur detta kan motverkas med immunterapi. Nästa steg i biomarkörprogrammet innefattar utvärdering av Alligators produktkandidater i Stanfords prekliniska modeller.

”Det utökade samarbetet med Stanfords universitet kommer att accelerera den prekliniska utvecklingen av våra produktkandidater och stärka vårt biomarkörprogram”, säger Per Norlén, VD på Alligator Bioscience. ”Tumörriktad immunonkologi har potential att tillföra klinisk effekt utan att orsaka ytterligare biverkningar. Biomarkörstrategin är avgörande för att vi ska uppnå detta mål.”

För ytterligare information var god kontakta:
Per Norlén, CEO
E-mail: per.norlen@alligatorbioscience.com

Rein Piir, VP Investor Relations
Telefon: +46 708 537292
E-mail: rein.piir@alligatorbioscience.com

Per-Olof Schrewelius, CFO
Telefon: +46 46 286 42 85
E-mail: per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com

Informationen i pressmeddelandet lämnades för offentliggörande den 7 augusti 2017 klockan 08:30 (CET).

Om Alligator
Alligator är ett publikt svenskt bioteknologibolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators läkemedelsportfölj innefattar de kliniska och prekliniska produktkandidaterna: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017, och ALG.APV-527, samt ett antal forskningsprojekt. I augusti 2015 utlicensierades de globala rättigheterna för utveckling och kommersialisering av den immunonkologiska antikroppen ADC-1013 till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 45 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, vänligen besök www.alligatorbioscience.se.

Uppdaterad 2017-08-07