Per-Olof Schrewelius lämnar rollen som CFO på Alligator Bioscience

Lund den 11 december 2019 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar idag att CFO (Chief Financial Officer) Per-Olof Schrewelius lämnar bolaget för att istället bli CFO på Nordic Waterproofing (Nasdaq Stockholm: NWG). Per-Olof Schrewelius rekryterades till Alligator i samband med börsnoteringen hösten 2016 och har ansvarat för att bygga upp finansfunktionen i enlighet med börsens krav.

”Vi har sedan börsnoteringen nästan fördubblat vår personalstyrka och jag vill tacka Per-Olof för hans värdefulla insatser i att bygga organisationen och, inte minst, en högklassig finansfunktion. Jag har uppskattat vårt samarbete mycket och kommer sakna Per-Olof också som en fantastiskt god kollega och vän. Jag önskar honom all framgång i den nya positionen”, säger Per Norlén, vd på Alligator Bioscience.

Per-Olof Schrewelius lämnar sin tjänst formellt den 15 mars 2020. För att säkerställa en välplanerad och stabil överlämning kommer Alligator omgående att inleda en process för rekrytering av ny CFO.

För ytterligare information var god kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2019, kl.17.30.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar sex läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: mitazalimab (ADC-1013), ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 (i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc.), ATOR-1144 och AC101 (i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc.). Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 55 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2019-12-11